Helsingin HAO 14.12.2006 06/1710/1

Ulkomaalaisasia, Ulkomaalainen, Tilapäinen oleskelulupa, Muukalaispassin myöntämättä jättäminen, Perusoikeudet

Ulkomaalaiselle oli myönnetty tilapäinen oleskelulupa (B) maasta poistamisen estymisen vuoksi. Ulkomaalainen oli hakenut muukalaispassia. Ulkomaalaisvirasto oli jättänyt muukalaispassin myöntämättä hänelle erityisesti siksi, että hänelle Suomessa ulkomaalaislain 51 §:n nojalla myönnetty oleskelulupa oli luonteeltaan tilapäinen ja koska hänet oli katsottu lähtökohtaisesti maasta poistettavaksi henkilöksi.

Hallinto-oikeus kumosi Ulkomaalaisviraston päätöksen ja palautti asian virastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus lausui perusteluina, että kun otetaan huomioon perustuslaissa säädetty perusoikeus lähteä maasta sekä lisäksi ulkomaalaislain 5 §:n säännös siitä, ettei ulkomaalaisen oikeuksia saanut rajoittaa enempää kuin on välttämätöntä, Ulkomaalaisvirasto ei ollut voinut jättää myöntämättä muukalaispassia päätöksessään mainitsemillaan perusteilla.

Suomen perustuslaki 9 §
Ulkomaalaislaki 5 §
Ulkomaalaislaki 134 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.