Helsingin HAO 22.12.2006 06/1275/5

Maankäyttö ja rakentaminen, Suunnittelutarveratkaisu, Valitusoikeus

Rakennuspaikka oli noin 10000 m2:n suuruinen määräala, jolle hakemuksen mukaan oli tarkoitus rakentaa omakotitalo ja autotalli. Kaavoituslautakunta oli tehnyt myönteisen suunnittelutarveratkaisun ehdolla, että kulkuoikeudet rakennuspaikalle tulee selvittää ennen rakennusluvan myöntämistä. Asemapiirroksessa kulku määräalalle oli osoitettu Patotieltä.

A valitti suunnittelutarveratkaisusta. Mikäli määräalalle järjestetään kulku hänen tilaansa rasittavaa Patotietä pitkin, tien käytön lisääntyminen aiheuttaa hänelle melu- ja pölyhaittaa ja alentaa tilan arvoa.

A:n tila sijaitsee noin 130 metrin päässä määräalasta tien vastakkaisella puolella. Patotie on tiekunnan hoidossa oleva yksityistie, joka rasittaa A:n tilaa sen pohjoisreunassa. Patotien varrella on määräalan lisäksi 5 rakennuspaikkaa, joista 4 on rakennettu ja yhdelle tehty myönteinen suunnittelutarveratkaisuesitys. A:n tilalla on vapaa-ajanasunto.

Hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta. A ei ollut maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n 1 kohdassa tarkoitettu viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja. Rakennushankkeen laatuun nähden tien käytöstä aiheutuvaa haittaa ei pidetty sellaisena seikkana, joka edellä mainitun pykälän 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla saattoi olennaisesti vaikuttaa A:n kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen eikä myöskään 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla huomattavasti vaikuttanut A:n asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin. Määräalan omistajille myönnetty suunnittelutarveratkaisu ei myöskään vaikuttanut välittömästi A:n oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 193 § 1 mom 1, 2, 3 ja 4 kohta
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.