Helsingin HAO 21.9.2006 06/1150/2

Oikeudenkäyntimaksu, Toimituskirjamaksu, Jäljennösmaksu

X:lle oli myönnetty oikeusapu ilman omavastuuosuutta rikosasiassa 23.2.2005 lukien ja hänen avustajakseen oli määrätty asianajaja A. X oli saanut korvauksetta haasteen tiedoksiannon yhteydessä muiden haasteasiakirjojen ohessa haastehakemuksen. Koska X oli ilmoituksensa mukaan kadottanut haastehakemuksen, asianajotoimisto B Oy oli tilannut käräjäoikeudelta 23.2.2005 sen telekopiona, joka on sisältänyt 4 sivua. Tästä A:lle oli lähetetty 8 euron suuruinen lasku ja sitä koskeva maksuhuomautus.

Käräjäoikeuden käräjätuomari oli päätöksellään hylännyt maksua koskevan oikaisuvaatimuksen perustellen päätöstään seuraavasti: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 §:n 6 ja 7 kohtien nojalla käsittely- ja toimituskirjamaksuja ei peritä henkilöiltä, jotka saavat asiassa oikeusapua. Mainittujen lainkohtien nojalla tuomioistuin on lähettänyt X:lle haasteen tiedoksiannon yhteydessä haastehakemuksen maksutta. X:lle erillisestä tilauksesta tämän jälkeen 23.2.2005 lähetettyä uutta 4-sivuista telekopiota haastehakemuksesta ei ole pidettävä edellä mainitun lain mukaisena suoritteena, josta peritään käsittely- ja toimituskirjamaksuja, vaan ylimääräisenä maksullisena palveluna. Näistä muista suoritteista peritään oikeusministeriön 20.12.2002 päivätyn asiakastiedotteen (OM 23/04/2002) ja käräjäoikeuden telekopiona toimitettavia jäljennösmaksuja koskevan ohjeen mukaan 2 euron sivumaksu. Syytä maksun oikaisemiseen ei ollut.

Hallinto-oikeus kumosi käräjäoikeuden käräjätuomarin valituksenalaisen päätöksen ja poisti 8 euron suuruisen toimituskirjamaksun. Mahdollisesti suoritettu maksu määrättiin palautettavaksi maksuvelvolliselle.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 2 §:n 3 momentin mukaan toimituskirjamaksuja ovat otemaksu, jäljennösmaksu ja todistusmaksu. Toimituskirjamaksu peritään eri tilauksesta annettavista toimituskirjoista.

Hallinto-oikeus katsoi, että erillisestä tilauksesta toimitetusta telekopiosta perittyä maksua on pidettävä sen luonteen mukaisesti tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettuna jäljennösmaksuna.

Oikeusavusta annetun lain 4 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan oikeusavun myöntäminen vapauttaa edun saajan velvollisuudesta suorittaa käsittelymaksua, toimituskirjamaksua ja erillisten kustannusten korvausta pääasiaa käsittelevässä viranomaisessa; vastaavia maksuja ei peritä myöskään muissa viranomaisissa niiden suorittamista toimenpiteistä ja antamista toimituskirjoista, jotka ovat tarpeen asian hoitamiseksi. Hallituksen esityksen (HE 82/2001) mukaan lain tarkoituksena on vapauttaa oikeusavun saaja kaikista asiansa käsittelyyn kuuluvista kustannuksista paitsi omista matkakuluistaan ja henkilökohtaisista kustannuksistaan.

Asianajaja A:n päämiehelle oli myönnetty oikeusapu korvauksetta rikosasiassa. Asianajaja A:n on siten tullut saada rikosasiaa koskevan haastehakemuksen jäljennös maksutta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.