Helsingin HAO 18.8.2006 06/1101/1

Autovero, Autoverotus, Verotusarvo, Hankinta-arvo, Hankinta-arvoon luettavat kustannukset, Uusi ajoneuvo, Maahan tuotu ajoneuvo, Maassa valmistettu ajoneuvo, Syrjivyys

A Oy oli tuonut maahan uusia ajoneuvoja Euroopan unionin alueelta. Ajoneuvot tuotiin meriteitse Kotkan satamaan, jossa ne purettiin laivasta ja josta ne siirrettiin edelleen vapaavarastoon. Kustannukset laivasta purkamisesta sekä kuljetuksesta vapaavarastoon lisättiin jälkiverotuksin ajoneuvojen verotusarvoihin. Hallinto-oikeus katsoi, että kustannuksia meriteitse maahan tuotujen ajoneuvojen laivasta purkauksesta ja kuljetuksesta satamasta verovelvollisen varastoon ei voitu rinnastaa ajoneuvon valmistajalle valmistuspaikalla syntyviin kustannuksiin. Hallinto-oikeus viittasi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioon asiassa C-68/96, Grundig Italiana, ja katsoi, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen EY 90 artikla ja sen tulkintaa koskeva yhteisöjen tuomioistuimen soveltamiskäytäntö edellyttävät autoverolaista poiketen, että toisesta yhteisön jäsenvaltiosta tuotujen uusien ajoneuvojen verotusarvoon ei tule sisällyttää mainittuja kustannuksia, koska vastaavia Suomessa syntyneitä kustannuksia ei sisällytetä Suomessa valmistetun ajoneuvon verotusarvoon. Koska autoverolain 11 §:n 3 momentissa säädetty verotusarvon määrittämistapa on puheena olevilta osin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen EY 90 artiklassa tarkoitetulla tavalla syrjivä, tullin olisi tullut jättää sanottu säännös soveltamatta. Jälkiverotukset kumottiin. Äänestys 2-1.

Autoverolaki 11 § 3 ja 4 mom (1482/1994)
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen EY 90 artikla
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 17.6.1998 asiassa C-68/96, Grundig Italiana SpA vastaan Ministero delle Finanze (Kok. 1998, s. I-3775)

Vrt. KHO:n päätös 19.3.2002 taltionumero 605

KHO:n päätös 9.5.2007 taltionumero 1235: Tulliasiamiehen valituslupahakemus hylätään

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.