Helsingin HAO 12.6.2006 06/0719/2

Lastensuojelu, Huostaanotto, Yhteydenpidon rajoittaminen, Valitusoikeus, Puhevalta

Lastensa ainoana huoltajana olevalla äidillä ei ollut asianosaisen asemaa eikä oikeutta valittaa lasten ja isän välisen yhteydenpidon rajoittamista koskevasta päätöksestä. Lastensa edunvalvojana hänellä oli kuitenkin oikeus tehdä valitus lasten puolesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lapsiasiainjaosto oli päättänyt olla rajoittamatta lasten ja heidän isänsä välistä yhteydenpitoa. Äiti, joka oli lasten ainoa huoltaja, vaati valituksessa, että yhteydenpitoa rajoitetaan. Hallinto-oikeus katsoi, että äidillä ei ollut oikeutta hakea muutosta jaoston päätökseen siltä osin kuin hän valitti omissa nimissään, koska yhteydenpidon rajoittamista koskeva asia ei välittömästi koskenut äidin oikeutta tai etua eikä hänellä siten ollut asianosaisen asemaa. Äidillä oli kuitenkin oikeus tehdä valitus lastensa edunvalvojana. Lasten huostaanotosta huolimatta äiti oli lastensa edunvalvoja. Tämä tehtävä ja erityisesti siihen sisältyvä lasten valitusoikeuden käyttäminen ei ollut siirtynyt lasten asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Hallinto-oikeus totesi, että muu tulkinta johtaisi siihen, ettei lasten valitusoikeus heitä itseään koskevassa asiassa voisi käytännössä toteutua.

Eri mieltä ollut jäsen katsoi, ettei lasten äidillä ollut lastensuojelulain 10 §:n 2 momentin mukaan oikeutta käyttää näiden puhevaltaa asiassa, jossa lain 19 §:n 1 momentin mukaan päätösvalta kuuluu lautakunnalle. Lain 10 §:n 3 momentin mukaan lapsen edun valvonta kuuluu lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Äänestys 8-1.

Lastensuojelulaki 10 § 3 mom ja 19 § 1 mom
Laki holhoustoimesta 4 § 1 mom
Hallintolainkäyttölaki 17 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.