Hämeenlinnan HAO 21.6.2006 06/0248/1

Lahjaverotus - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Maatalouden varat - Hallintaoikeus - Asumisoikeus

PÄÄTÖSLYHENNELMÄ

A:n puolisot aikovat luovuttaa lahjanluonteisella kaupalla pojalleen B:lle ja tämän tulevalle puolisolle C:lle yhteisesti hakemuksessa mainitun tilan. Luovuttajat tulisivat pidättämään elinikäisen asumisoikeuden tilan päärakennukseen ja elinikäisen hallintaoikeuden noin 0,5 ha:n määräalaan. Ostajat ottavat vastattavakseen D:lle edellisessä tilakaupassa määritetyn asumisoikeuden tilan toiseen vuonna 1976 rakennettuun 135 m2:n asuinrakennukseen.

B oli pyytänyt lahjaverotuksen ennakkoratkaisua ja tällöin huomioimaan perintö- ja lahjaverolain 55 §:n säännökset.

Ennakkoratkaisussa veronhuojennusta (PerVL 55 §) laskettaessa oli otettu huomioon muun muassa tilan asuinrakennukset ja pidätetty määräala 40 prosentin varallisuusverotusarvostaan.

Veroasiamies vaati valituksessaan ennakkoratkaisua muutettavaksi siten, että perintö- ja lahjaverolain 55 §:n mukaista huojennusta laskettaessa huojennukseen oikeuttaviin maatalouden varoihin ei lueta tilan toista vuonna 1976 rakennettua 135 m2:n asuinrakennusta, johon D:lle on edellisessä tilakaupassa pidätetty asumisoikeus, noin 0,5 ha:n määräalaa, johon luovuttajat pidättävät elinikäisen hallintaoikeuden asuinrakennuksen rakentamisoikeudella eikä tilan päärakennusta, johon luovuttajat pidättävät itselleen elinikäisen asumisoikeuden. Näiden osalta lahjavero on määrättävä käyvän arvon perusteella.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päärakennuksen osalta, mutta hyväksyi sen toisen asuinrakennuksen osalta, johon D:lle on pidätetty hallintaoikeus, sekä määräalan osalta, johon luovuttajat pidättävät hallintaoikeuden ja lausuu näiden osalta uutena ennakkoratkaisuna, että lahjavero on näiden osalta määrättävä käyvän arvon mukaan.

Perustelut: Ennakkoratkaisun hakija on ilmoittanut, että B asuu päärakennuksessa jo nyt ja että luovutuksensaajat tulevat asumaan tilan päärakennuksessa yhdessä luovuttajien kanssa siihen saakka, kun luovuttajat mahdollisesti rakentavat itselleen uuden asuinrakennuksen tai siirtyvät asumaan maatilan rakennuksiin kuuluvaan edellisessä sukupolvenvaihdoksessa rakennettuun maatilan toiseen asuinrakennukseen. Tämän vuoksi ja kun luovuttajat eivät pidätä päärakennukseen hallintaoikeutta vaan asumisoikeuden, päärakennusta on pidettävä maatilan rakennuksena perintö- ja lahjaverolain 55 §:ää sovellettaessa.

Muilta osin eli D:lle pidätetyn hallintaoikeuden ja luovuttajille määräalaan pidätetyn hallintaoikeuden osalta varallisuus ei tule luovutuksensaajien hallintaan eikä luovutettavalla omaisuudella näiltä osin jatketa maatalouden harjoittamista. Lahjavero on tältä osin määrättävä käyvän arvon mukaan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.