Helsingin HAO 8.12.2005 05/1136/2

Kunnallisvalitus, Lautakunnan päätös, Käyttösuunnitelma, Hallintomenettely, Hyvän hallinnon periaate, Virheellinen järjestys

Sosiaali- ja terveyslautakunta oli 15.12.2004 hyväksynyt vuoden 2005 talousarvion käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelman hyväksyessään lautakunta oli samalla päättänyt pienten päiväkotiyksiköiden toiminnan siirtämisestä suurempiin yksiköihin 1.8.2005 alkaen. Ratkaisu koski seitsemää päiväkotia, joissa oli yhteensä 123 hoitopaikkaa ja 24 hengen henkilöstö.

Hallinto-oikeus totesi, että päätös sisältää useiden päiväkotien lakkauttamisen. Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen päivähoitoyksiköiden toiminnan siirtämisen osalta katsoen, että käyttösuunnitelmassa tarkoitettu muutos kaupungin päivähoidon palveluissa edellytti laatunsa ja laajuutensa vuoksi asian käsittelyä erillisessä hallintomenettelyssä kuntalain ja hallintolain säännöksiä noudattaen. Asian ratkaiseminen osana käyttösuunnitelmaa ei ollut hyvän hallinnon periaatteen mukaista. Lautakunnan päätös käyttösuunnitelman hyväksymisestä oli siten päivähoidon muutosta koskevalta osalta syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Kuntalaki 90 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.