Hämeenlinnan HAO 22.11.2005 05/0549/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Lisääntyneet elantokustannukset - Työskentely erityisalalla - Varsinainen työpaikka - Siivooja

PÄÄTÖSLYHENNELMÄ

Oikaisulautakunta oli hylännyt aliurakoitsijana rakennustyömailla toimivan siivousliikkeen palveluksessa olleen siivoja A:n vaatimuksen lisääntyneiden elantokustannusten vähentämisestä, koska hänellä katsottiin olleen varsinainen työpaikka siivousliikkeen tiloissa ja koska hänen ei toisaalta myöskään katsottu työskennelleen erityisalalla.

Hallinto-oikeus hyväksyi A:n vaatimuksen lisääntyneiden elantokustannusten vähentämisestä. Asiassa oli selvitetty, että siivousliikkeen palveluksessa oli kahdenlaisia työntekijöitä, joista toiset tekivät rakennussiivouksia ja toiset muunlaista siivoustyötä. A kuului ensiksi mainittuun ryhmään ja hän oli suorittanut rakennussiivousta ja rakennusten loppusiivouksia pääasiassa isoille rakennusliikkeille. Työkohteen kesto oli vaihdellut yhdestä päivästä kolmeen viikkoon. Hän oli mennyt aamuisin suoraan työkohteisiin. A oli saanut työmääräykset puhelimitse. Työnohjaus, työvälineet ja siivousaineet oli toimitettu työnohjaajan toimesta rakennustyömaille ja työvaatteet A oli kuljettanut itse.

Kun A ei ollut harvoja koulutus- ja tiedotustilaisuuksia lukuunottamatta käynyt työnantajansa tiloissa, hallinto-oikeus totesi, että työnantajan toimipaikkaa ei voitu pitää hänen varsinaisena työpaikkanaan. Kun hänen työnsä oli ollut tyypillistä rakennusalalla tehtävää siivoustyötä, hänen katsottiin työskentelevän erityisalalla.

OIKEUSOHJEET

Tuloverolaki 29 § 1 mom ja 71 § 2 mom
Verohallituksen päätös vuoden 2000 verovapaista matkakustannusten korvauksista (1248/1999) 5 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.