Förvaltningsdomstols avgöranden: 2005

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-78

Vaasan HAO 29.12.2005 05/0494/1
Elinkeinotulon verotus - elinkeinomenon jaksottaminen - suorittamisvelvollisuuden alkaminen - veneiden korjauskustannukset
Helsingin HAO 20.12.2005 05/1653/3
Ulkomaalaisasia, Työvoimatoimiston ratkaisu, Muutoksenhaku
Turun HAO 20.12.2005 05/0405/1
Rakennusluvan myöntämisen edellytykset - Rakennuksen soveltuminen rakennettuun ympäristöön, Historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja kaupunkikuvan turmelemiskielto
Helsingin HAO 16.12.2005 05/1992/1
Perheside Perheenjäsenen asuinpaikka, Turvapaikka, Muutoksenhaku, Toimivaltainen hallinto-oikeus, Forum
Helsingin HAO 16.12.2005 05/1182/2
Psykiatrinen sairaalahoito, Mielenterveysasia, Alistus, Alaikäinen, Omasta tahdostaan hoitoon otetun määrääminen hänen tahdostaan riippumatta, Non-verbaalinen tahdonilmaisu
Helsingin HAO 16.12.2005 05/1994/1
Ulkomaalainen, Oleskelulupa, Perheenjäsen
Helsingin HAO 13.12.2005 05/1935/1
Autovero, Käytettynä maahantuotu henkilöauto, Vero-osuus, Veroprosentti
Helsingin HAO 13.12.2005 05/1937/1
Autovero, Käytettynä maahantuotu henkilöauto, Vero-osuus, Veroprosentti
Helsingin HAO 8.12.2005 05/1136/2
Kunnallisvalitus, Lautakunnan päätös, Käyttösuunnitelma, Hallintomenettely, Hyvän hallinnon periaate, Virheellinen järjestys
Turun HAO 5.12.2005 05/0867/3
Valitusoikeus - Ammattiliitto - Työsuojelupiiri - Poikkeuslupa
Helsingin HAO 1.12.2005 05/1124/2
Perusopetus, Perustuslaki, Oikeus maksuttomaan perusopetukseen, Koulukuljetus, Sairaalakoulu, Lähikoulu
Hämeenlinnan HAO 28.11.2005 05/0586/1
Luovutustappio, Luovutusvoitto, Aikaisemmilta vuosilta vahvistettu luovutustappio - Luovutustappion vähentäminen
Helsingin HAO 25.11.2005 05/1849/1
Ulkomaalaisasia, Oleskeluluvanhakija, Maasta karkottaminen, Täytäntöönpanokelpoinen maasta poistamispäätös, Suomen kansalaisen kanssa solmittu avioliitto, Uusi oleskelulupahakemus, Lainvoima, Oikeus maassa oleskeluun
Helsingin HAO 24.11.2005 05/1854/1
Autovero, Käytettynä maahantuotu henkilöauto, Verotusarvo, Yleinen vähittäismyyntiarvo, Lunastusarvo
Oulun HAO 24.11.2005 05/0534/1
Kiinteistövero-Vapaa-ajan asunto-Vakituinen asuminen-Kiinteistöveroprosentti
Helsingin HAO 24.11.2005 05/1852/1
AutoveroKäytettynä maahantuotu henkilöauto, Verotusarvo, Yleinen vähittäismyyntiarvo, Myynti Suomessa, Kauppahinnan merkitys
Helsingin HAO 24.11.2005 05/1850/1
Autovero, Käytettynä maahantuotu henkilöauto, Verotusarvo, Yleinen vähittäismyyntiarvo, Arvon määritysmenetelmä, Selvitys arvon määrityksestä, Oikeudenkäyntikulut
Helsingin HAO 24.11.2005 05/1851/1
Autovero, Käytettynä maahantuotu henkilöauto, Verotusarvo, Yleinen vähittäismyyntiarvo, Ajokilometrimäärän vaikutus
Hämeenlinnan HAO 22.11.2005 05/0549/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Lisääntyneet elantokustannukset - Työskentely erityisalalla - Varsinainen työpaikka - Siivooja
Vaasan HAO 21.11.2005 05/0391/3
Kansalaisuusasia - Yhtäjaksoinen asuminen - Poikkeus asumisajasta
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-78

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.