Vaasan HAO 3.11.2004 04/0355/3

Ympäristölupa - Vaikutustarkkailu - Yhteistarkkailu - Määrääminen - Toimivalta - Lupaviranomainen

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voiko ympäristölupavirasto lupapäätöksessä oikeuttaa alueellisen ympäristökeskuksen tarkkailusuunnitelmaa hyväksyessään määräämään, että luvanhaltijan tulee tarkkailla toimintojen vaikutuksia vesistöön yhdessä muiden luvanhaltijoiden kanssa.

Hallinto-oikeus katsoi, että yhteistarkkailusta päättäminen kuuluu ympäristönsuojelulain 46 §:n 2 momentin perusteella lupaviranomaiselle eli tässä asiassa lupaviranomaisena olevalle ympäristölupavirastolle. Ympäristölupavirasto ei voinut siirtää alueelliselle ympäristökeskukselle toimivaltaansa yhteistarkkailusta määräämisestä.

Ympäristönsuojelulaki 46 § 2 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.