Vaasan HAO 23.2.2004 04/0067/3

Ympäristölupa - Jätevesilietteen läjitysalue - Toiminnan olennainen muuttaminen - Uuden luvan tarve

X:n kaupunki oli hakenut ympäristölupaa jätevedenpuhdistamolietteen läjitysalueen laajentamista varten. Oikeuskysymyksenä asiassa oli se, oliko kysymys ympäristönsuojelulain 58 §:ssä tarkoitetusta olosuhteiden muuttumisesta vai ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentissa tarkoitetusta toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Alueellinen ympäristökeskus oli myöntänyt X:n kaupungille ympäristönsuojelulain 58 §:n 4 momentin nojalla luvan uuden lietteenläjitysalueen käyttöön ottamiseen määrääminsä lupaehdoin. Ympäristökeskus on katsonut olosuhteiden olennaisesti muuttuneen, koska uuden lietealtaan tarvetta ei ollut osattu voimassa olevassa ympäristöluvassa ennakoida.

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja hylkäsi kaupungin hakemuksen.

Hallinto-oikeus totesi, että ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentin mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Tällöin kysymyksen ollessa ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta ympäristölupaa on pykälän 2 momentin mukaan haettava koko toimintaan.

Koska lupaa oli haettu toiminnan muuttamiseen, jonka johdosta toiminnalle 21.5.1999 myönnettyä ympäristölupaa oli tarpeen muuttaa lupamääräysten antamisen perusteiden muuttuessa, ympäristökeskuksen olisi edellä mainittujen lainkohtien nojalla tullut käsitellä asia koko toiminnan osalta. Asiassa ei ollut ilmennyt seikkoja, joiden perusteella olisi voitu katsoa tilanteen tulleen yllätyksenä niin, että ympäristökeskuksella olisi ollut erityinen syy ilman ympäristönsuojelulaista saatavaa tukea myöntää kaupungille luvanvaraisen toiminnan laajennusosalle erillinen lupa, joka on tarkoitettu väliaikaiseksi. Ympäristökeskuksen soveltama ympäristönsuojelulain 58 § ei koske toiminnan muuttamis- tai laajentamistilannetta. Koska ympäristökeskuksessa oli jo vireillä koko toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, päätös kumottiin asiaa ympäristökeskukselle palauttamatta.

YmpäristönsuojeluL 28 § 3 mom
L ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 5 § 2 mom
YmpäristönsuojeluA 43 § 2 mom

Ei lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.