Vaasan HAO 23.1.2004 04/0016/2

Ympäristölupa - Navetta - Valitusoikeus - Lannanlevitys

Kunnan ympäristölautakunta oli myöntänyt ympäristöluvan maidontuotantotoimintaa varten. Ympäristöluvasta valitti hallinto-oikeuteen naapuri, jonka kiinteistöt sijaitsivat noin 1,2 km:n päässä navetasta ja sen lietesäiliöstä. Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään seuraavasti: Naapurin valituksessa tarkoitettujen lannanlevityspeltojen ei sijaintinsa vuoksi voida tässä tapauksessa katsoa kuuluvan ympäristöluvassa tarkoitetun eläinsuojan toimintakokonaisuuteen eikä lannan levityksestä näille pelloille mahdollisesti aiheutuvien haittojen tutkiminen ja tarvittavien lupamääräysten antaminen kuulu eläinsuojaa koskevan ympäristöluvan yhteyteen. Eläinsuojan ympäristölupa-asia ei saata koskea naapurin oikeutta tai etua siten, että hänellä olisi puhevalta asiassa.

Lannanlevitys naapurin kiinteistöjen lähellä olevalle pellolle on käsiteltävä valvonta-asiana ja tarvittaessa erillisenä lupa-asiana. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa muuta kuin luvanvaraista toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Valvontaviranomainen voi myös kieltää sitä, joka rikkoo ympäristönsuojelulakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä, tai määrätä sen, joka rikkoo tuota lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa.

Laki eräistä naapuruussuhteista 17 §
Ympäristönsuojelulaki 28, 42, 84, 85 ja 97 §
Ympäristönsuojeluasetus 2 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.