Turun HAO 21.10.2004 04/0724/3

Tulon veronalaisuus, Ulkomainen väliyhteisö, Väliyhteisötulo - Väliyhteisötulolaji, Luovutusvoitto, Osinko

Ratkaistavana oli kysymys, miten henkilöä A verotetaan tulosta, jonka A sai, kun hänen omistamansa ulkomainen väliyhteisö myi kahden omistamansa osakeyhtiön osakkeet.

A omisti ulkomaisen väliyhteisö B:n osakkeet. B puolestaan omisti kahden osakeyhtiön C:n ja D:n osakkeet. B oli myynyt C:n ja D:n osakkeet. A ilmoitti veroilmoituksessaan osakkeiden myynnistä syntyneen tulon luovutusvoittonaan.

Verotuksessa tuo tulo lisättiin A:n tuloon osuutena väliyhteisön tuloon. Väliyhteisötulon tulolaji määriteltiin osinkoa koskevien periaatteiden mukaisesti ja tulo jaettiin ansiotuloihin ja pääomatuloihin.
A:n vaadittua tulon verottamista hänen luovutusvoittonaan oikaisulautakunta päätti, että tulo verotetaan A:n väliyhteisön kautta saamana pääomatulona.

Veroasiamies on hallinto-oikeudessa vaatinut, että oikaisulautakunnan päätös kumotaan. Väliyhteisötulolaji on määrättävä osinkotuloon sovellettavien periaatteiden mukaisesti ja tulo jaettava verotoimiston toimittamassa verotuksessa tehdyn päätöksen mukaisesti ansio- ja pääomatuloihin. A on vaatinut tulon verottamista luovutusvoittonaan ikään kuin hän olisi saanut tuon tulon suoraan, eikä sitä olisi kanavoitu väliyhteisöön.

Ottaen huomioon, että väliyhteisö on täyttänyt väliyhteisölain väliyhteisölle asettamat tunnusmerkit, hallinto-oikeus on katsonut, että väliyhteisön saama luovutusvoitto on verotettava sen ainoan osakkaan A:n väliyhteisötulona. Säännöksien väliyhteisötulon jakaantumisesta pääoma- ja ansiotuloihin puuttuessa joudutaan tapauskohtaisten olosuhteiden perusteella ratkaisemaan minä tulolajina tuo A:n saama tulo verotetaan. Väliyhteisötulo on oma tulotyyppinsä. Säännösten puuttuessa sitä ei voida suoraan luonnehtia A:n saamaksi osingoksi tai muuksi voitonjaon tuottamaksi tuloksi. Kun otetaan huomioon väliyhteisölain tarkoitus verottaa väliyhteisön osakasta ikään kuin hän olisi saanut väliyhteisötulon suoraan, A:n esitetyissä oloissa saamaa väliyhteisötuloa voidaan pitää pääomatulona verotettavana luovutusvoittona. Ratkaisua puoltaa myös se, että tulkinnallisissa tilanteissa asia tulee ratkaista verovelvolliselle edullisemmalla tavalla. Mikäli väliyhteisötulo verotettaisiin osinkona luovutusvoiton sijasta, johtaisi tämä A:lle verotuksellisesti epäedullisempaan lopputulokseen. Oikaisulautakunnan päätöksen lopputulosta ei muutettu.

Laki verotusmenettelystä 26 §
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta 1 §
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta 2 §
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta 4 §

KHO:n päätös 1.2.2007 taltionumero 197. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.