Turun HAO 14.10.2004 04/0706/3

Kotitalousvähennys

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oikeuttaako palvelutaloasunnosta suoritettu yhtiövastike kotitalousvähennykseen siltä osin kuin yhtiö on käyttänyt sitä turvajärjestelyjen hoitamiseen.

Oikaisulautakunta oli hylännyt X:n vaatimuksen kotitalousvähennyksen myöntämisestä tältä osin.

HAO hylkäsi X:n valituksen.

X omisti A Oy:n osakkeet, jotka oikeuttivat 40,5 m2:n suuruisen asuinhuoneiston hallintaan yhtiön omistamassa palvelutalossa. Yhtiöjärjestyksen mukaan kaikkiin asuinhuoneistoihin oli kytketty turvajärjestelmä, jonka aiheuttamista kustannuksista suoritettava korvaus sisältyi osakkaan maksamaan yhtiövastikkeeseen. Turvajärjestelmästä huolehtimisesta yhtiö oli tehnyt sopimuksen erään yhdistyksen kanssa. Yhdistys huolehti yhtiön turvajärjestelmästä siten, että kiinteistössä oli ympärivuorokautinen päivystys. Maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 22.00 turvapäivystyksestä vastasivat terveydenhuollon koulutuksen saaneet henkilöt sekä toimistosihteeri, muuna aikana valvoja. Vastaavan henkilön tuli asukkaan ilmoituksen saatuaan tarvittaessa hälyttää sairaankuljetus sekä antaa ensiapu ja konsultoida lääkärin kanssa. Muista sairaanhoitotehtävistä sekä osto- ja asiointipalveluista korvaus suoritettiin erikseen niitä koskevan hinnaston mukaisesti.

Hallinto-oikeus katsoi, että yhtiöjärjestyksen mukaisen turvajärjestelmän ylläpitäminen ei sisältänyt lainkaan asunnossa tehtäviä tavanomaisia kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä.
X:llä ei ollut oikeutta vaatimaansa kotitalousvähennykseen yhtiön ja yhdistyksen välisen sopimuksen perusteella.

Tuloverolaki 127 a § ja 127 b § (995/2000)

Vahvennettu istunto

Äänestys 4 - 1. Eri mieltä ollut jäsen ja esittelijä olisivat hyväksyneet valituksen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.