Turun HAO 27.9.2004 04/0657/3

Kotitalousvähennys - Vapaa-ajan asunto - Porakaivo - Peruskorjaus

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oikeuttaako porakaivon tekeminen vapaa-ajan asunnolle kotitalousvähennykseen.

Tuloverolain mukaan kotitalousvähennykseen oikeuttaa asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö. Laissa ei ole tarkempia säännöksiä siitä, mitä tarkoitetaan asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyöllä. Asiaa koskevissa hallituksen esityksissä on muun muassa todettu, että vähennykseen oikeuttaisi kunnossapito- tai perusparannustyö, jonka avulla voidaan edistää omatoimista asuntojen ylläpitotoimintaa.

Oikaisulautakunta oli hyväksynyt X:n vaatimuksen porakaivon teosta aiheutuneiden työkustannusten vähentämisestä kotitalousvähennyksenä.

Veroasiamies vaati kotitalousvähennyksen poistamista, koska porakaivon tekeminen on uudisrakentamista, mikä ei oikeuta kotitalousvähennykseen. Hallinto-oikeus hylkäsi veroasiamiehen vaatimuksen ja katsoi porakaivon tekemisen perusparannukseksi. Porakaivo on rakennettu, koska tilan yhteisen vanhan porakaivon veden laatu on huonontunut, eikä vettä ole riittävästi. Porakaivon tekeminen on X:n antamien selvitysten mukaan liittynyt nimenomaan hänen asumisolojensa parantamiseen. Porakaivon tekeminen on näin ollen ja myös lain esitöistä ilmenevä vähennyksen tarkoitus huomioon ottaen kotitalousvähennykseen oikeuttavaa vapaa-ajan asunnon perusparannustyötä eikä uudisrakentamista.

Tuloverolaki 127 a § (995/2000)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.