Turun HAO 30.9.2004 04/0654/2

Vammaispalvelu, Kuljetuspalvelu, Jokapäiväiseen elämään kuuluvat matkat

Vaikeavammaiselle henkilölle oli myönnetty 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa.

Vaikeavammainen henkilö on hakenut myönnettyjen matkojen lisäksi kuljetuspalveluna 20 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa voidakseen hakea kolmivuotiaan tyttärensä päiväkodista silloin, kun se ei ole hänen vuorotyötä tekevälle puolisolleen mahdollista.

Viranhaltija ja sosiaalilautakunta ovat hylänneet hakemuksen lisämatkojen myöntämisestä, koska kunta voi järjestää lapselle päivähoidon vuorohoitona isän työvuorojen mukaisesti.

Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen lisämatkojen myöntämisestä. Lapsen päivähoito voidaan järjestää kunnan tarjoamassa lapsen isän työvuorojen mukaisessa vuoropäivähoidossa. Vaikeavammaisen henkilön olosuhteet ja tarpeet eivät siten edellytä lisämatkojen myöntämistä.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 § 2 mom

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 4 § ja 6 §

Äänestys 2-1
Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että valittajalle on myönnettävä hänen vaatimansa 20 matkaa jo myönnettyjen 18 matkan lisäksi. Valittajan perhettä vastaavissa olosuhteissa on tyypillistä, että kotona oleva puoliso huolehtii päivähoidossa olevan lapsen kuljettamisesta päiväkodista kotiin silloin, kun se ei ole toiselle puolisolle mahdollista vuorotyön takia. Valittaja ei vaikeavammaisuutensa takia kykene suoriutumaan tästä toiminnosta ilman kuljetuspalvelua.

KHO:n päätös 1.11.2005 taltionumero 2835. KHO kumoaa hallinto-oikeuden ja sosiaalilautakunnan päätökset ja velvoittaa lautakunnan myöntämään MS-tautia sairastavalle vaikeavammaiselle henkilölle hänelle jo aiemmin myönnettyjen 18 yhdensuuntaisen matkan lisäksi 20 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa lapsensa päivähoitokuljetuksia varten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.