Turun HAO 22.6.2004 04/0442/3

Ennakkoperintä - Ennakonpidätys, Matkakustannusten korvaaminen - Toissijainen työpaikka - Etätyö

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko työnantajan maksettava työnantajasuoritukset työntekijälleen tämän kodin ja työnantajan toisella paikkakunnalla sijaitsevan toimipaikan välisiltä matkoilta maksamista kilometrikorvauksista.

X Ky:n työntekijä Y oli työskennellyt pääasiassa kotonaan tehden X Ky:n konttoritehtäviä. Hän oli käynyt työnantajan toimipaikassa pari kertaa viikossa hoitamassa X Ky:n pankkiasioita ja hakemassa materiaalia ja ohjeita työskentelyään varten.

Veronalaista (työnantajasuoritusten alaista) tuloa ei ole muun muassa kilometrikorvaus, jonka työnantaja maksaa työntekijän työtehtäviensä hoitamiseksi toissijaiseen työpaikkaansa tekemästä matkasta. Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan verovelvollien työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.

Hallinto-oikeus hylkäsi X Ky:n veroviraston päätöksestä tekemän valituksen ja katsoi, että yllä mainitun tuloverolain toissijaista työpaikkaa koskevan lainkohdan soveltaminen edellyttäisi, että työnantajalla on kaksi toimipistettä, joista molemmissa on työskennelty. Kotia ei siten voida pitää ensisijaisena varsinaisena työpaikkana, eikä X Ky:llä ole ollut oikeutta maksaa Y:n kodin ja X Ky:n toisella paikkakunnalla sijaitsevan toimipaikan välisistä matkoista kilometrikorvauksia maksamatta niistä työnantajasuorituksia.

Vahvennettu istunto.

Ennakkoperintälaki 13 §
Tuloverolaki 71§

KHO:n päätös 21.11.2005 taltionumero 3034. Valituslupahakemus hylätään.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.