Turun HAO 17.6.2004 04/0429/2

Omaishoidon tuki - Kunnan harkintavalta - Sosiaalilautakunnan yleisohjeet - Korotettu hoitotuki tai erityishoitotuki

Oikeuskysymyksenä oli, voiko sosiaalilautakunta hylätä hakemuksen omaishoidon tuesta sillä perusteella, ettei hoidettavalle ollut myönnetty eläkkeensaajien korotettua tai erityishoitotukea.

Hoidettava X:lle oli myönnetty omaishoidon tuki vuosina 1999-2002. Hoidon tarve oli arvioitu pysyväksi. Lääkärintodistuksista ja muista selvityksistä ilmeni, että X:n toimintakyky oli vuodesta 1999 lähtien koko ajan huonontunut, ja että mikäli hänellä ei olisi omaishoitajaa, hän tarvitsisi vähintään kotihoitoa monta kertaa päivässä. Kansaneläkelaitos oli myöntänyt X:lle hänen hoidettavuutensa perusteella eläkkeensaajien hoitotuen.

Sosiaalilautakunnan vuonna 2003 sovellettujen omaishoidon tuen yleisten myöntämisperusteiden mukaan tuen piiriin otetaan ensisijaisesti ne eniten hoitoa tarvitsevat henkilöt, joiden toimintakyky ja suoriutuminen ovat siinä määrin alentuneet, että he kotona selviytymisensä turvaamiseksi tarvitsevat jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa. Lisäksi edellytetään, että Kansaneläkelaitos on myöntänyt hoidettavalle vähintään eläkkeensaajien korotetun tai erityishoitotuen.

Sosiaalilautakunta oli hylännyt X:n hakemuksen omaishoidon tuen saamiseksi vuodelle 2003. Perusteena oli, etteivät vahvistetut omaishoidon tuen myöntämisperusteet täyttyneet.

Kansaneläkelaitos myöntää eläkkeensaajille hoitotuen joko sillä perusteella, että henkilö on hoidon tarpeessa tai sillä perusteella, että hänelle aiheutuu sairaudesta tai vammasta erityiskustannuksia. Korotetun hoitotuen tai erityishoitotuen saaminen ei näin ollen vielä sellaisenaan osoita, että ne omaishoidon tuen hakijat, jotka ovat tällaisen tuen saaneet, täyttävät kunnan omaishoidon tuen yleiset, hoidettavan hoitoisuutta ja hoidon sitovuutta koskevat myöntämisperusteet paremmin kuin ne hakijat, joille on heidän hoidon tarpeensa perusteella myönnetty vain hoitotuki. Asiakirjoista ei ilmennyt, oliko lautakunta ottanut kyseisen seikan huomioon tuen hakijoita hoidettavan hoitoisuutta ja hoidon sitovuutta koskevien perusteidensa nojalla etusijajärjestykseen asettaessaan ja hylätessään X:n hakemuksen muun muassa sillä perusteella, ettei hänelle ollut myönnetty korotettua tai erityshoitotukea.

Hallinto-oikeus kumosi sosiaalilautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Sosiaalihuoltolaki 13 § 1 mom
Sosiaalihuoltolaki 17 § 1 mom
Sosiaalihuoltolaki 27 a §
Kansaneläkelaki 30 a §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.