Turun HAO 3.11.2004 04/0349/1

Kunnallisvalitus - Kuntayhtymä - Yhtymävaltuuston toimivalta - Perussopimus - Liikelaitos - Liikelaitoksen johtosääntö - Määräenemmistö

Oikeuskysymyksenä oli, onko sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustolla ollut toimivalta päättää sairaaloiden laboratoriotoimintojen yhdistämisestä ja yhteisen laboratorioliikelaitoksen muodostamisesta sekä johtokunnan perustamisesta liikelaitokselle hyväksymällä johtosääntö vai olisiko asia edellyttänyt perussopimuksen muuttamista. Lisäksi oli ratkaistava, oliko kyseessä sellainen perussopimuksessa tarkoitettu olennainen muutos kuntayhtymän sairaalan toimintaan, joka edellytti valtuustossa asiasta päätettäessä määräenemmistöä.

Kuntalain 13 ja 17 §:ien mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee muun ohessa päättää hallinnon järjestämisen perusteista ja kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Valtuusto voi asettaa johtokuntia liike- tai muun laitoksen taikka tehtävän hoitamista varten.

Edellä mainitut kuntalain säännökset ovat soveltuvin osin voimassa myös kuntayhtymässä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan päätösvalta kuntayhtymässä kuuluu valtuustolle. Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole rajoitettu valtuustolle kuntalain nojalla kuuluvaa toimivaltaa kyseisiltä osin. Lisäksi on myös ilmeistä, ettei kuntayhtymän organisaatiota ja toimielimiä ole ollut tarkoitus luetella tyhjentävästi perussopimuksessa. Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on näin ollen sille kuntalain ja perussopimuksen nojalla kuuluvan toimivallan perusteella voinut kuntayhtymän organisaation järjestämiseen liittyen päättää laboratoriotoimintojen yhdistämisestä ja koko sairaanhoitopiirille yhteisen laboratorioliikelaitoksen perustamisesta sekä päättää hyväksyä liikelaitokselle johtosäännön, jossa on muun ohessa määrätty liikelaitoksen johtokunnasta. Asia ei ole näin ollen edellyttänyt perussopimuksen muuttamista kyseisiltä osin.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän sairaalan lakkauttamista, muualle siirtämistä tai toiminnan olennaista muuttamista koskevan päätöksen tekemiseen valtuustossa vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta (2/3) saapuvilla olevien kyseisen sairaalan sijaintipaikan osavastuualueen kuntia edustavien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä sitä kannattaa.

Päätöksessä tarkoitetussa laboratoriotoimintojen yhdistämisessä ja näiden toimintojen järjestämisessä liikelaitoksena ei ole kyse sellaisesta perussopimuksessa tarkoitetusta kuntayhtymän sairaalan toiminnan olennaisesta muuttamisesta, joka edellyttää määräenemmistöä.

Hallinto-oikeus hylkäsi kuntayhtymän jäsenkunnan valituksen.

Kuntalaki 13 §
Kuntalaki 17 §
Kuntalaki 78 §
Kuntalaki 81 §
Kuntalaki 86 §
Kuntalaki 90 §
Kuntayhtymän perussopimus

KHO:n päätös 7.6.2006 taltionumero 1482. Ei muutosta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.