Turun HAO 26.4.2004 04/0299/3

Autokoulu - autokoululupa - luvan myöntämisen edellytykset - taloudelliset voimavarat

T:n kunnassa autokoulutoimintaa jo harjoittava yhtiö oli hakenut lääninhallitukselta toista autokoululupaa sijaintikuntana P. Ajoneuvoluokiksi oli esitetty luokkia A, B ja C sekä opetukseen käytettävien ajoneuvojen lukumääräksi yhtä henkilöautoa, yhtä kuorma-autoa ja yhtä moottoripyörää. Autokoululupaa oli esitetty rajoitettavaksi siten, että opetusta annetaan P:n lukiossa ja kursseja järjestetään neljä kertaa vuodessa. Yhtiö oli toimittanut lääninhallitukselle tilintarkastajan todistuksen 8 500 euron taloudellisista voimavaroista, jotka oli mitoitettu yhtiön T:n kunnassa harjoittaman autokoulutoiminnan laajuuden ja kaluston määrän mukaan.

Lääninhallitus oli hylännyt hakemuksen, koska yhtiö ei ollut toimittanut lääninhallitukselle sellaista ajokorttiasetuksessa säädettyä selvitystä riittävistä taloudellisista voimavaroista, jotka yhtiön T:n kunnassa harjoittaman autokoulutoiminnan lisäksi kattaisivat myös P:n kuntaan haetun autokoulutoiminnan.

Hallinto-oikeus katsoi, että yhtiöllä olevat 8 500 euron taloudelliset voimavarat kattoivat myös P:n kuntaan haetun autokoulutoiminnan, koska kyseessä oli vain rajoitetusti ja suppealle ryhmälle annettava opetus eikä toiminta edellyttänyt yhtiön opetukseen käytettävän ajokaluston lisäämistä. Lääninhallituksen ei olisi tullut hylätä yhtiön hakemusta sillä perusteella, että yhtiö ei ollut esittänyt selvitystä riittävistä taloudellisista voimavaroista P:n kuntaan haetun autokoulutoiminnan osalta. Lääninhallituksen päätös, jolla yhtiön hakemus oli hylätty, oli tältä osin virheellinen. Hallinto-oikeus ei ottanut ratkaistavaksi, mikä merkitys edellä lausutulla oli arvioitaessa mainitun autokoululuvan myöntämistä yhtiölle, vaan palautti asian lääninhallitukseen uudelleen käsiteltäväksi.

Tieliikennelaki 66 § 2 mom
Tieliikennelaki 66 § 5 mom
Ajokorttiasetus 39 § 1 mom 6 kohta
Ajokorttiasetus 39 § 4 mom
Ajokorttiasetus 39 a § 2 mom 3 kohta
Ajokorttiasetus 39 b § 2 mom
Ajokorttiasetus 39 b § 3 mom 1 kohta
Ajokorttiasetus 39 b § 3 mom 3 kohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.