Turun HAO 21.9.2004 04/0293/1

Jätemaksu - Hyöty- ja ongelmajätemaksu - Jätteen haltija - Vapaa-ajan asunnot - Osakeyhtiö

Oikeuskysymyksenä oli, onko kiinteistön omistava osakeyhtiö jätelain tarkoittama jätteen haltija myös kiinteistöllä sijaitsevien loma-asuntojen osalta.

Osakeyhtiö omisti rantakaavoitetun kiinteistön, jonka kortteleihin ja tontteihin jaetulla maa-alueella sijaitsee 46 loma-asuntoa. Osakkeet tuottavat oikeuden loma-asuntotontin hallintaan ja sen rakennusoikeuteen. Asunnot ovat osakkeenomistajien omistuksessa. Yhtiön hallinnassa on kortteleiden osakkeenomistajien hallintaan kuulumattomat maa-alueet, kortteleiden väliin jäävät retkeily- ja ulkoilualueet, uimaranta-alue sekä alueen eteläiseen kärkeen jäävä maa- ja metsätalousalue.

Osakeyhtiön maksettavaksi oli määrätty kyseisestä kiinteistöstä 386,70 euron hyöty- ja ongelmajätemaksu. Laskutus oli perustunut kiinteistöllä sijaitsevien loma-asuntojen lukumäärään (46 loma-asuntoa x 8,41/asunto).

Yhtiö valitti hallinto-oikeuteen vaatien jätemaksun alentamista 33,64 euroon.

Taksan mukaan liike- ja teollisuuskiinteistöiltä sekä muilta niihin rinnastettavilta kiinteistöiltä perittävä hyöty- ja ongelmajätemaksu on 33,64 euroa ja lomakäytössä olevalta kiinteistöltä 8,41 euroa vuodessa.

Hallinto-oikeus hyväksyi yhtiön valituksen ja alensi yhtiölle määrätyn jätemaksun 33,64 euroon. Osakeyhtiö ei ole kysymyksessä olevien loma-asuntojen osalta jätelain tarkoittama jätteen haltija vaan kukin osakkeen omistaja on jätteen haltija omistamansa loma-asunnon osalta. Yhtiölle ei siten voitu määrätä hyöty- ja ongelmajätemaksua erillisistä loma-asunnoista. Yhtiölle oli määrättävä 33,64 euron maksu omistamastaan kiinteistöstä jätetaksan liike- ja teollisuuskiinteistöltä sekä muulta niihin rinnastettavalta kiinteistöltä tarkoittaman kohdan mukaisesti.

Jätelaki 3 §
Jätelaki 28 §
Jätelaki 30 §
Jätelaki 31 §
Jätelaki 33 § 3 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.