Turun HAO 23.4.2004 04/0289/2

Asiakasmaksu - Säästövakuutus

Oikeuskysymyksenä asiassa oli se, miten säästövakuutuksen tuotto otetaan huomioon pitkäaikaisen laitoshoidon maksua määrättäessä.

A:n varoja oli sijoitettu 200 000 markkaa säästövakuutukseen. Kaikki varat oli sijoitettu vakuutuksen korkotuotto-osaan. Edunsaajaksi oli merkitty sekä säästösumman että kuolemanvaraturvan osalta A:n lapset. A saattoi vakuutuksen ehtojen mukaan milloin tahansa vaihtaa sijoitustyyppiä, poiketa maksusuunnitelmasta tai muuttaa edunsaajamääräystä. Vakuutuksesta saattoi myös luopua takaisinostolla. Vakuutussäästölle maksetaan laskuperustekorkoa ja asiakashyvitystä. Laskuperustekorko liitetään vakuutussäästöön kuukausittain ja vuoden lopussa vahvistettava asiakashyvitys seuraavan vuoden alussa. Vakuutuksen tuotto on tuloverolain mukaista pääomatuloa. Vero maksetaan tuottoa nostettaessa tai säästösumman erääntyessä.

Vakuutuksen tuotto oli otettu huomioon asiakasmaksua määrättäessä, vaikka vakuutuksenottaja A ei ollut nostanut vakuutuskautena lainkaan tuottoa takaisinostolla.

A vaati tuoton ottamista huomioon niin, että tuotosta vähennetään ne erät, jotka mahdollisessa takaisinostotilanteessa olisivat pienentäneet tuottoa eli vakuutusyhtiön kulut, takaisinostopalkkio, säästön nostamisen vuoksi saamatta jäävä tuotto ja vero.

Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Säästövakuutuksen tuotosta tulee vähentää vakuutusyhtiön tosiasiallisesti perimät kulut ja pääomatulovero. Tuotosta on lisäksi vähennettävä se osa tuotosta, joka olisi jäänyt saamatta säästön nostamisen vuoksi ja takaisinostopalkkiot, jotka A olisi vuosittain joutunut maksamaan, jos olisi korkotuoton nostanut itselleen.

Äänestänyt jäsen hylkäsi valituksen siltä osin kuin siinä vaadittiin säästövakuutuksen tuotosta vähennettäväksi takaisinostopalkkiota ja vakuutussäästön nostamisen vuoksi saamatta jäänyttä tuottoa. Muulta osalta jäsen oli samaa mieltä kuin jaoston enemmistö.

L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1 §
A sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 15 § 1 mom
A sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 28 § 1 mom
A sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 29 §

Asiakirjoissa Suomen Kuntaliiton ja sosiaali- ja terveysministeriön lausunnot.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.