Turun HAO 23.4.2004 04/0278/3

Elinkeinotoiminnan tappio - toiminnan lopettaminen - uusi elinkeinotoiminta

Oikeuskysymyksenä asiassa oli se, onko elinkeinonharjoittajalla oikeus vähentää lopetetun elinkeinotoiminnan tappioita uuden elinkeinotoiminnan tulosta.

Elinkeinonharjoittaja X oli lopettanut yksin harjoittamansa tappiollisen elinkeinotoiminnan harjoittamisen ja aloittanut puolisonsa kanssa uuden elinkeinotoiminnan harjoittamisen eri toimialalla.

Verotuksen oikaisulautakunta oli hylännyt X:n vaatimuksen saada vähentää lopetetun elinkeinotoiminnan tappioita X:lle jaetusta uuden elinkeinotoiminnan tulosta.

Tuloverolain mukaan elinkeinotoiminnan tappio vähennetään elinkeinotoiminnan tuloksesta seuraavan 10 verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa kertyy. Elinkeinotoiminnan tappiolla tarkoitetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan laskettua tappiollista tulosta.

Hallinto-oikeus hyväksyi X:n valituksen ja kumosi oikaisulautakunnan päätöksen katsoen, että X:llä on oikeus vähentää lopetetun elinkeinotoiminnan tappioita hänelle jaetusta uuden elinkeinotoiminnan tulosta. Perusteena oli se, että tuloverolain yllä mainitussa säännöksessä ei rajoiteta sitä, minkä elinkeinotoiminnan tuloksesta verovelvollisen elinkeinotoiminnan tappioita voidaan vähentää.

Tuloverolaki 14 §
Tuloverolaki 119 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 2 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.