Turun HAO 31.3.2004 04/0237/2

Toimeentulotuki - Lisäosa - Terveydenhuoltomenot - Tupakanvieroituslääke

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko toimeentulotukea myönnettävä tupakanvieroituslääkkeen hankintamenoon.

Sosiaalilautakunta oli hylännyt oikaisuvaatimuksen.

Toimeentulotuesta annetun lain mukaan perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat muun muassa vähäiset terveydenhuoltomenot. Lisäosalla katetaan tarpeen mukaan muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot ja muut henkilön erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot.

Terveyskeskuslääkäri oli määrännyt toimeentulotuen hakijalle seitsemäksi viikoksi noin 90 euron kuukaudessa maksavia Zyban-tabletteja avuksi tupakoinnin lopettamiseen. Kansaneläkelaitoksen kuntoutuksen palveluyksikön lausunnon mukaan hakija kärsii alkoholiriippuvuudesta, masennuksesta, paniikkihäiriöstä ja koholla olevasta verenpaineesta. Lausunnossa hakijalle oli suositeltu tupakoinnin lopettamista.

Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus katsoi, että tupakanvieroituslääkkeestä aiheutuvat kustannukset on otettava huomioon toimeentulotuen lisäosalla katettavina, hakijan erityisestä tarpeesta johtuvina terveydenhuoltomenoina.

Äänestys 2-1

Eri mieltä ollut jäsen hylkäsi valituksen. Terveyskeskuslääkäri ei ollut määrännyt Zyban-tabletteja sairauden hoitoon, vaan avuksi tupakoinnista eroon pääsemiseksi. Kansaneläkelaitos oli suositellut hakijalle tupakoinnin lopettamista. Hakijan saama lääkemääräys ja Kansaneläkelaitoksen lausunto eivät osoittaneet, että tablettien käyttö olisi ollut niiden määräämisen aikaan hakijalle välttämätöntä hänen terveydenhoitonsa kannalta. Tableteista aiheutunut meno ei siten ollut sellainen hakijan erityisistä tarpeista johtuva välttämätön terveydenhuoltomeno, johon hakijalla oli oikeus saada toimeentulotukea tarveharkintaisella toimeentulotuen lisäosalla.

Laki toimeentulotuesta 6 §
Laki toimeentulotuesta 7 §
Asetus toimeentulotuesta 1 § 1 mom 4 kohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.