Turun HAO 10.5.2004 04/0151/1

Suunnittelijan kelpoisuus - Poikkeaminen

Rakennusvalvontaviranomaiselle oli esitetty yhden rivitalon ja kolmen omakotitalon ilmanvaihtosuunnitelmat. Rakennusvalvontaviranomainen oli katsonut, että vuonna 1963 sähköteknikoksi valmistuneella suunnittelijalla ei ollut rakennushankkeiden laadun ja vaativuuden edellyttämää koulutusta toimia ilmanvaihtosuunnittelijana näissä rakennushankkeissa. Tämän vuoksi suunnittelija ei täyttänyt maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen edellyttämiä suunnittelijan pätevyysvaatimuksia.

Hallinto-oikeus katsoi, että kysymyksessä olevien pysyvään asumiseen tarkoitettujen rakennuskohteiden ilmanvaihtolaitteistojen suunnittelutehtäviä ei ole pidettävä vaativuudeltaan vähäisinä. Suunnittelija ei ollut suorittanut asianomaisella erityisalalla teknikon tai sitä vastaavaa aikaisempaa tutkintoa eikä myöskään täydentänyt koulutustaan maankäyttö- ja rakennusasetusta ja sen nojalla annettuja uusia määräyksiä ja ohjeita vastaavaksi. Tämän vuoksi hallinto-oikeus katsoi, ettei suunnittelijan kelpoisuus ilmanvaihtosuunnittelijana ollut riittävä suhteessa rakennuskohteiden ilmanvaihtolaitteistojen suunnitelutehtävän vaativuuteen.

Kun otetaan huomioon suunnittelijan aikaisemmin laatimissa suunnitelmissa todetut puutteellisuudet sekä se seikka, että muodolliset kelpoisuusvaatimukset täyttäviä ilmanvaihtosuunnittelijoita on ollut saatavilla, asiassa ei myöskään ollut ilmennyt sellaisia erityisiä syitä, joiden perusteella olisi ollut aihetta myöntää poikkeusta ilmanvaihtosuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksista.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 123 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 175 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 48 §

KHO:n päätös 22.11.2004 taltionumero 2989. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.