Turun HAO 5.5.2004 04/0150/1

Kunnan etuosto-oikeus - Suojelutarkoitus - Suunnitelman riittävyys

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko kunnalla ilman nimenomaista suunnitelmaa etuosto-oikeus suojelutarkoituksia varten kiinteistön kaupassa oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan maa- ja metsätalousalueella, jolla on ympäristöarvoja (MU/s).

A oli tehnyt kiinteistön kaupan perustettavan yhtiön lukuun. Kaupunginhallitus oli päättänyt käyttää etuosto-oikeutta arvokkaan kansallismaiseman suojelutarkoituksessa.

A vaati hallinto-oikeudessa päätöksen kumoamista muun muassa sillä perusteella, ettei kaupungilla ollut käyttötarkoitusta kyseiselle kiinteistölle.

Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja kumosi kaupunginhallituksen päätöksen.

Kiinteistö sijaitsi valtakunnallisestikin tarkasteltuna maisemallisesti arvokkaassa jokilaaksossa ja rajoittui joen rantaan. Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa kiinteistö oli maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta tai ympäristöarvoja ja jolla ympäristö säilytetään (MU/s). Seutukaavassa kiinteistön alue oli maa- ja metsätalousaluetta, jolla on ympäristöarvoja (MY). Seutukaavan suunnittelumääräyksen mukaan alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon luonnonympäristön suojelunäkökohdat ja maisemalliset ja muut ympäristönsuojelunäkökohdat. Seutukaavan rakentamismääräyksen mukaan alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä ja muu sellainen hajarakentaminen, joka täyttää maisemansuojelulliset vaatimukset. Varaukset ovat yleispiirteisiä ja kohdistuvat laajoihin alueisiin. Myös kysymyksessä ollut kulttuurimaisema on laaja ja monimuotoinen alue. Etuostoa ei voitu perustella pelkästään näillä yleispiirteisillä suunnitelmilla, joiden lisäksi kaupunki ei esittänyt muuta suunnitelmaa kiinteistön käyttämisestä suojelutarkoituksiin. Koska kaupunki ei esittänyt selvitystä etuostolain mukaisesta käyttötarkoituksesta, edellytyksiä etuosto-oikeuden käyttämiseen ei ollut.

Etuostolaki 1 § 1 mom
Etuostolaki 1 § 3 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.