Turun HAO 4.5.2004 04/0146/1

Kunnallisvalitus - Työsopimussuhteisen toimen täyttäminen - Oikaisuvaatimus

Oikeuskysymyksenä oli, onko työsopimussuhteisen toimen täyttämistä koskevaan kunnan viranomaisen päätökseen liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi ja oliko oikaisuvaatimus tutkittava.

Hallintojohtaja oli valinnut kaupunginkanslian toimistosihteerin työsopimussuhteiseen toimeen A:n.

Kaupunginhallitus oli tointa myös hakeneen B:n oikaisuvaatimuksen johdosta kumonnut hallintojohtajan päätöksen ja palauttanut asian hallintojohtajalle uudelleen ratkaistavaksi.

A vaati hallinto-oikeudessa kaupunginhallituksen päätöksen kumoamista ja hallintojohtajan päätöksen voimaan saattamista, koska kysymyksessä oli yksityisoikeudellisen, työsopimuslain soveltamisalaan kuuluvan toimen täyttäminen. Hallintojohtajan ei olisi A:n mielestä tullut liittää päätökseensä oikaisuvaatimusohjetta eikä kaupunginhallituksen olisi tullut tutkia oikaisuvaatimusta.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen.

Hallinto-oikeus totesi, että kysymyksessä oli yksityisoikeudellisen, työsopimuslain soveltamisalaan kuuluvan toimen täyttäminen, jota koskevaa riitaa ei voida ratkaista hallintolainkäytön järjestyksessä. Oikaisuvaatimuksen käsittely ei kuitenkaan ole hallintolainkäyttöä vaan hallintomenettelyä. Hallintojohtajan päätös ei koskenut pelkästään valmistelua tai täytäntöönpanoa. Kuntalaissa ei ole rajoitettu niitä perusteita, joilla oikaisuvaatimuksen saa tehdä. Hallintojohtajan on siten tullut liittää päätökseensä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi ja kaupunginhallituksen on tullut tutkia oikaisuvaatimus.

Kuntalaki 89 § 1 mom
Kuntalaki 90 § 1 mom
Kuntalaki 90 § 2 mom
Kuntalaki 91 §
Kuntalaki 94 § 2 mom

Vrt. KHO:2003:17

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.