Turun HAO 18.2.2004 04/0084/3

Kiinteistöjen ja asuntojen välitys - varoitus välitystoiminnassa noudatettavan hyvän välitystavan laiminlyönnin vuoksi - erityinen etu, Kaupan päättäminen välitysliikkeen palveluksessa olevan lukuun

Asunto-osakkeiden kaupassa välittäjänä toiminut kiinteistönvälittäjä oli omistanut kaupantekohetkellä 1/3 ostajayhtiön osakekannasta ja ollut tuon yhtiön hallituksen varsinainen jäsen. Kiinteistönvälittäjä oli ilmoittanut osakkuudestaan ostajayhtiössä toimeksiantajalle vasta siinä vaiheessa, kun hinta ja muut kauppaehdot oli jo sovittu ja oli lähdetty allekirjoittamaan kauppakirjoja. Toimeksiantaja oli siinä vaiheessa jo ehtinyt sopia uuden asunnon ostamisesta.

Lääninhallitus oli katsonut, että kiinteistönvälittäjällä oli ollut asunto-osakkeiden kaupassa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetussa laissa tarkoitettu erityinen etu valvottavanaan ja että kiinteistönvälittäjä oli ilmoittanut tuosta erityisestä edusta toimeksiantajalle liian myöhään. Kiinteistönvälittäjä ei siten ollut täyttänyt kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetussa laissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta asianmukaisella tavalla.

Lisäksi lääninhallitus oli katsonut kiinteistönvälittäjän osuuden ostajayhtiön omistuksesta ja päätäntävallan yhtiön asioihin olleen niin merkittävä, että yhtiön tekemä asuntokauppa voitiin katsoa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain tarkoittamalla tavalla välitysliikkeen palveluksessa olevan lukuun tehdyksi, eikä välitysliikkeellä siten ollut oikeutta välityspalkkioon.

Edellä mainituista syistä johtuen lääninhallitus oli katsonut, että välitysliikkeen vastaava hoitaja oli laiminlyönyt kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain mukaisen velvollisuuden huolehtia siitä, että välitystoiminnassa noudatetaan hyvää välitystapaa ja että toimintaa harjoitetaan muutoinkin lainmukaisesti. Lääninhallitus oli antanut välitysliikkeelle varoituksen.

Välitysliike valitti hallinto-oikeuteen ja vaati lääninhallituksen antaman varoituksen kumoamista. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 8 § 1 mom
Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 8 § 2 mom
Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 20 § 4 mom
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 4 §
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 5 § 1 mom
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 17 § 1 mom
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 18 § 2 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.