Turun HAO 22.1.2004 04/0024/3

Kotitalousvähennys - Suunnittelutyö

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oikeuttaako omakotitalon kattomuodon muutoksen suunnittelutyöstä arkkitehtuuritoimistolle maksettu korvaus kotitalousvähennykseen.

Verotuksen oikaisulautakunta oli myöntänyt A:lle kotitalousvähennyksen katsoen suunnittelutyön liittyneen läheisesti asunnossa tehtyyn kattomuodon muutostyöhön.

Hallinto-oikeus hyväksyi veroasiamiehen valituksen, kumosi oikaisulautakunnan päätöksen ja poisti A:lle suunnittelutyön perusteella myönnetyn kotitalousvähennyksen. Suunnitelmat omakotitalon kattomuodon muuttamisesta tasakattoisesta aumakattoiseksi oli tehty arkkitehtuuritoimistossa. A:n mukaan arkkitehti oli tehnyt työtä myös A:n asunnossa. Työtä ei tästä huolimatta katsottu tehdyn tuloverolaissa tarkoitetulla tavalla asunnossa, eikä työn myöskään sen luonne ja toteuttamistapa huomioon ottaen katsottu liittyneen läheisesti asunnossa tehtävään työhön.

Tuloverolaki 127a §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.