Oulun HAO 15.12.2004 04/0555/1

Koulukuljetus - Esiopetusta saava oppilas - Liian rasittava tai vaarallinen matka

Taltionumero: 04/0555/1

Ratkaistavana oli kysymys, voidaanko esiopetusta saavan oppilaan kodin ja esiopetuksen järjestämispaikan välistä noin kahden kilometrin pituista matkaa pitää perusopetuslain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla liian vaikeana, rasittavana tai vaarallisena.

Esiopetuksessa olevan oppilaan äiti katsoi kaupungin viranhaltijan päätöksestä tekemässään valituksessa, että 6-vuotias lapsi on liian pieni liikkumaan kaupunkiympäristössä yksin ja että ajoradan suojatiemerkintöjen puuttuessa matkalla olevat tienylitykset ovat liian vaarallisia.

Oppilaan kodin ja esiopetuksen järjestämispaikkana olevan päiväkodin välinen noin kahden kilometrin pituinen matka kulkee pääasiassa kevyen liikenteen väyliä pitkin. Niillä kaupungin keskustan ulkopuolella sijaitsevalla kahdella tiellä, jotka koulumatkalla ylitetään, nopeusrajoitus on alhainen eikä ajoneuvojen liikennemäärien voitu kysymyksessä olevien asuinalueiden asutuksesta ja liikenneyhteyksistä saatava selvitys huomioon ottaen arvioida olevan matkan kulkemisen aikana suuria. Ajoradan suojatiemerkintöjen puuttumisella ei voitu arvioida olevan liikenneturvallisuuden kannalta olennaista merkitystä kaksiajokaistaisella tiellä kohdassa, jossa on suojatietä osoittavat liikennemerkit tai niiden lisäksi suojasaareke. Hallinto-oikeus hyläten valituksen katsoi, ettei näissä oloissa kodin ja esiopetuksen järjestämispaikan välinen matka muodostu oppilaalle hänen ikäänsä nähden perusopetuslain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Perusopetuslaki 32 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.