Kuopion HAO 11.5.2004 04/0300/3

Veronkanto - Veronkuittaus - Yrityssaneeraus - Kommandiittiyhtiö - Vastuunalainen yhtiömies - Maksuohjelma - Saneerausvelka

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko verovirastolla oikeus käyttää kommandiittiyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle maksettavaksi määrätty ennakkoveron palautus hänen verovelkojensa suoritukseksi, kun sanotut verovelat olivat sisältyneet kommandiittiyhtiön yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen lainvoimaiseen saneerausohjelmaan.

Kommandiittiyhtiö X oli hakeutunut yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen saneerausmenettelyyn, joka oli alkanut 26.7.2000. Veroviraston saneerausmenettelyssä ilmoittama, maksuohjelmaan merkitty verovelka oli ollut 931032,21 markkaa, mikä oli ollut vakuudetonta velkaa. Sanottua määrää oli saneerausohjelmassa alennettu 45 prosenttia, jolloin maksettavaksi osuudeksi oli jäänyt 512067,72 markkaa. Saneerausohjelma oli vahvistettu käräjäoikeuden lainvoimaisella päätöksellä 12.1.2001.

Verovirasto oli 9.10.2001 käyttänyt kommandiittiyhtiö X:n vastuunalaiselle yhtiömiehelle A:lle verovuodelta 2001 maksettavaksi määrätyn ennakkoveron palautuksen 29789 markkaa hänen verovuosien 1994 ja 1999 verovelkojensa suoritukseksi.

Verovirasto hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen kuitatun osuuden palauttamisesta. Päätöksessään verovirasto katsoi, että verotusmenettelylain 52 §:n perusteella myös yhtymä on vastuussa yhtymän tulon ja varallisuuden perusteella osakkaalle määrättävästä verosta. Tällä perusteella osakkaan maksamattomat, yhtiön tulon perusteella maksuunpannut verot oli sisällytetty saneerausvelkoihin. Edellä mainittu menettely ei estänyt veronpalautuksen kuittaamista.

Hallinto-oikeus A:n valituksen johdosta kumosi veroviraston päätöksen ja velvoitti veroviraston palauttamaan A:lle aiheettomasti kuitattua määrää 29789 markkaa vastaavat 5010,15 euroa säädettyine korkoineen.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että veronsaaja ei ollut edes väittänyt, että kuitatut verovelat eivät olisi olleet saneerausmenettelyyn ilmoitettuja verovelkoja. Yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisesti vahvistettu maksuohjelma määrää lainvoimaiseksi tultuaan siinä säänneltyjen saneerausvelkojen ja muiden oikeussuhteiden ehdot vastaisuudessa. Jos saneerausvelkaa on järjestelty, sen alennettu pääomamäärä ja mahdollinen uusi korkokanta tulevat voimaan velkojan ja velallisyrityksen välillä. Velallisen velvollisuus saneerausvelkojen maksamiseen määräytyy ohjelman mukaan. Kommandiittiyhtiön X:n saneerausohjelmassa ei ollut annettu verovirastolle kuittausoikeutta.

Yrityksen saneerauksesta annetun lain 4 §:n 2 momentista ilmenee, että saneerausohjelmaan sisältyvät velkajärjestelyt ovat voimassa myös velallisen sitoumuksista henkilökohtaisesti vastuussa olevan hyväksi. Siten myös henkilöyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen lakiin perustuva vastuu yhtiön saneerausveloista määräytyy saneerausohjelman mukaisesti.

Veronsaajalla ei ole ollut veronkantolain 2 luvun mukaisia veronkuittaukseen oikeuttavia verojäämiä. Veronkuittaus on näin ollen ollut aiheeton.

Veronkantolaki 2 luku 5 § 1 mom
Veronkantolaki 2 luku 6 §
Veronkantolaki 2 luku 12 § 2 mom
Laki yrityksen saneerauksesta 1 §
Laki yrityksen saneerauksesta 3 § 1 mom 4 kohta
Laki yrityksen saneerauksesta 4 §
Laki yrityksen saneerauksesta 57 § 1 mom

Katso kuitenkin KHO 20.9.2006/2416

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.