Kuopion HAO 5.5.2004 04/0270/3

Varainsiirtoveron palauttaminen - Kiinteistön kauppa - Osapuolten välinen sopimus - Tuomioistuimen vahvistama sopimus - Kauppahinnan alentaminen - Kaupan purkaminen

Hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana kysymys siitä, oliko kiinteistön kauppahinnasta maksettu varainsiirtovero palautettava kokonaan vai hinnanalennusta vastaavalta osalta tilanteessa, jossa käräjäoikeus oli vahvistanut osapuolten välisen sovintosopimuksen, jolla käräjäoikeudessa vireillä olevat riita-asiat oli sovittu. Hallinto-oikeudessa ratkaistavana oli myös kysymys mainitun sopimuksen sisällöstä.

A ja B (ostajat) olivat 18.6.1997 allekirjoitetulla kauppakirjalla ostaneet 700 000 markan kauppahinnasta tontin sillä olevine rakennuksineen ja liittymineen C:ltä ja D:ltä (myyjät). Ostajat maksoivat kauppahinnasta varainsiirtoveroa 28 000 markkaa. Ostajat laittoivat 14.8.1998 myyjiä ja kiinteistönvälitysliike E:tä vastaan vireille kanteen käräjäoikeudessa, koska kaupan kohteessa oli ilmennyt useita virheitä. Kanteessaan ostajat ensisijaisesti vaativat myyjiltä kaupan purkamista ja yhteisvastuullisesti myyjiltä sekä kiinteistönvälitysliikkeeltä kauppahinnan palauttamista. Toissijaisesti, ellei kauppaa pureta, ostajat vaativat yhteisvastuullisesti myyjiltä ja kiinteistönvälitysliikkeeltä vahingonkorvausta. Lisäksi ostajat vaativat joka tapauksessa myyjiltä kauppahinnan alentamista.

Ostajat möivät 25.9.1998 kiinteistön edelleen F:lle. Ostajat, myyjät ja kiinteistönvälitysliike tekivät 25.9.2001 sovintosopimuksen, jolla käräjäoikeudessa vireillä olevat riita-asiat sovittiin. Sopimuksen mukaan ostajille maksetaan alkuperäisen kanteen mukaisilla perusteilla, mutta määrän osalta sovintoon perustuen yhteensä 175 000 markkaa siten, että myyjät maksavat 100 000 markkaa ja kiinteistönvälitysliike maksaa 75 000 markkaa. Sopimuksen mukaan myyjien ostajille jo maksama 6 980 markkaa jää ostajille edellä mainitulla perusteella. Käräjäoikeus vahvisti mainitun sopimuksen 26.9.2001.

A ja B hakivat Savo-Karjalan verovirastolta maksamansa varainsiirtoveron (28 000 markkaa) palauttamista. Verovirasto hakemuksen enemmälti hyläten palautti A:lle ja B:lle takaisin varainsiirtoveroa vain hinnanalennusta (106 980 markkaa) vastaavan osan eli 4 278 markkaa.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n ja B:n veroviraston päätöksestä tekemän valituksen pysyttäen veroviraston päätöksen lopputuloksen.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että kiinteistön luovutusta ei ollut varainsiirtoverolain 40 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tuomioistuimen päätöksellä kumottu tai määrätty purkautumaan. Luovutusta ei ollut purettu myöskään osapuolten välisellä sopimuksella. Sanotulla tuomioistuimen vahvistamalla sopimuksella oli sovittu kauppahinnan alentamisesta varainsiirtoverolain 40 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa sekä vahingonkorvauksen maksamisesta.

Varainsiirtoverolain 40 §:n 1 momentin säännös huomioon ottaen varainsiirtoveroa oli tullut palauttaa A:lle ja B:lle vain liikaa maksetulta osalta eli hinnanalennusta vastaavalta osalta.

Varainsiirtoverolaki 40 § 1 mom
Varainsiirtoverolaki 40 § 2 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.