Kuopion HAO 29.4.2004 04/0263/2

Ennakkoperintä - Ennakonpidätys oli toimitettava - Valtion virkamieslain 56 §:n mukainen korvaus

Verovirasto oli ennakkoratkaisussaan lausunut, että työnantajan oli toimitettava ennakonpidätys x:lle valtion virkamieslain 56 §:n perusteella maksettavaksi määrätystä korvauksesta.

Hallinto-oikeus hylkäsi x:n valituksen. Päätöksen perustelujen mukaan koska työnantaja oli menetellyt virkamieslain vastaisesti ja x nimittämiset määräaikaisiin virkasuhteisiin tai virkoihin olivat päättyneet, hän oli ollut oikeutettu kyseiseen korvaukseen. Virkamieslautakunta oli korvauksen suuruutta arvioidessaan ottanut huomioon muun muassa x:n iän ja hänen palvelussuhteensa keston sekä hänen mahdollisuutensa saada myöhemmin ammattiaan ja koulutustaan vastaavaa työtä. Edellä olevan perusteella korvauksessa voitiin katsoa olevan enemmän palvelussuhteeseen kuin vahingonkorvaukseen liittyviä piirteitä. Korvausta oli tämän vuoksi pidettävä veronalaisen tulon sijaan saatuna tai muutoin korvauksena tulojen tai elatuksen vähentymisestä. Korvaus ei siten ollut tuloverolain 78 §:n tarkoittamaa verovapaata vahingonkorvausta vaan x:n veronalaista tuloa. Työnantajan oli toimitettava ennakonpidätys puheena olevasta korvauksesta ennakkoperintälain mukaisesti.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.