Kuopion HAO 16.4.2004 04/0220/3

Kunnallisasia - Kunnan toimiala - Päätösvallan siirtäminen - Elinkeinotoiminnan tukeminen - Kehitysyhtiö

Kunnanvaltuusto oli hyväksynyt x Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen. Yhtiön toimialana oli kunnassa toimivien ja sinne perustettavien yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja kehityksen edistäminen tekemällä niihin oman tai vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia, myöntämällä niille takauksia sekä palvelemalla niitä liiketaloudellisella ja teknisellä neuvonnalla. Yhtiö voi rahoittaa avustuksilla tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.

Kunta oli yhtiössä enemmistöosakkaana. Kukin sopimusosapuoli oli yhtiötä perustettaessa maksanut osakkeestaan nimellisarvon lisäksi ylikurssia.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön sijoituspäätöksissä pyrittiin taloudelliseen tuottavuuteen. Rahoituspäätökset olivat luonteeltaan riskisijoituksia, mikä oli sijoitustoiminnassa otettu huomioon rajoittamalla yhteen asiakasyritykseen tai hankkeeseen tehtävän sijoituksen enimmäismäärä. Osa yhtiön varallisuudesta sijoitettiin korkorahastoihin ja tilivaroihin. Yhtiön rahoituspäätökset pohjautuivat aina laajaan taustaselvitykseen. Selvityksissä kiinnitettiin huomiota erityisesti yrittäjän luottotietoihin, verojäämiin ja rahoitusasemaan, tuotanto- ja palveluprosessin toimivuuteen, markkinointiin, kokonaisrahoitukseen, tilinpäätöstietoihin, työllistävään vaikutukseen sekä liiketoimintasuunnitelman realistisuuteen.

Yhtiön hallitukseen kuului kaksi kunnan asettamaa jäsentä, yksi pankin asettama jäsen ja yksi vakuutusyhdistyksen asettama jäsen. Sijoitusten tekeminen tai takausten myöntäminen kohdeyrityksiin edellytti hallituksen yksimielistä päätöstä.

Yhtiön ja sen asiakkaiden välinen toiminta oli luottamuksellista. Yhtiön tekemistä rahoituspäätöksistä kerrottiin toimialatiedot ja tehtyjen rahoituspäätösten kokonaismäärä.

Hallinto-oikeus katsoi, että kehitysyhtiön tarkoitus, toimiala ja toimintatapa huomioon ottaen kunnanvaltuuston päätöstä yhtiön osakkaaksi ryhtymisestä voitiin pitää sellaisena kunnan itsehallintoon kuuluvana elinkeinotoimintaa edistävänä toimintana, jonka tukeminen kuului kunnan toimialaan.

Hyväksymällä yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen kunta oli sitoutunut sijoittamaan yhtiöön kertaluonteisesti osakepääoman ja ylikurssina maksettavana rahasto-osuuden. Valtuuston päätöksellä ei ollut päätetty takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Näin ollen valtuuston päätöksessä ei ollut kysymys sellaisesta kunnan varojen käyttöä koskevasta päätösvallasta, jota kuntalain 13 §:n ja 14 §:n säännökset huomioon ottaen ei voitu siirtää kunnan kuntalain mukaisesta hallinnosta erilliselle yhtiölle. Kunnanvaltuusto oli harkintansa mukaan voinut päättää yhtiön toimintaan osallistumisesta.

Kuntalaki 2 §
Kuntalaki 13 §
Kuntalaki 14 §
Kuntalaki 90 §

Äänestys 2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.