Kuopion HAO 24.2.2004 04/0095/3

Maankäyttö ja rakentaminen - Ranta-asemakaava - Kaavoitusmenettely - Selvitykset - Kaavan vaikutukset

Hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana kysymys, perustuiko ranta-asemakaavan vaikutusten arviointi kaavaa laadittaessa riittäviin selvityksiin.

Kunnanvaltuusto oli hyväksynyt ranta-asemakaavan, jossa, siltä osin kuin hallinto-oikeudessa oli kysymys, 1 RA- merkinnöin osoitetun loma-asuntojen korttelialueen ja rannan välissä oli kapea maa-alue. Kyseinen maa-alue oli vuonna 1916 pidetyssä toimituksessa erotettu osakkaiden yleisiin tarpeisiin yhteiseksi kalastusrannaksi ja venevalkamaksi. Osakaskunta oli ilmoittanut, että kaava aiheutti haittaa osakaskunnan alueen käyttämiselle kalastukseen ja nuotanvetoon. Kaavaselostuksesta ilmeni, että osakaskunnan alueen oli katsottu vaikeuttavan huomattavasti mantereen puolella olevan kiinteistön käyttöä. Kaavaselostuksessa ei kuitenkaan tältä osin oltu arvioitu tarkemmin kaavan vaikutuksia.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei kaavan vaikutuksia kaavaa laadittaessa oltu arvioitu maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä säädetyllä tavalla. Kunnanvaltuusto ei siten ollut kaavaa hyväksyessään voinut arvioida, aiheuttiko kaava mahdollisesti maanomistajille maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 3 momentissa tarkoitettua kohtuutonta haittaa. Asian valmistelu oli tältä osin ollut virheellinen. Asia ei ollut oikeudellisesti arvioitavissa. Hallinto-oikeus kumosi kunnanvaltuuston päätöksen 1 RA-merkinnöin osoitetun loma-asuntojen korttelialueen osalta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.