Helsingin HAO 15.10.2004 04/0880/2

Mielenterveysasia, Psykiatrinen sairaalahoito, Valitusoikeus

Henkilö oli tullut psykiatriseen sairaalaan tarkkailulähetteellä (M1). Tarkkailuajan kuluessa tarkkailusta vastaava lääkäri on antamassaan tarkkailulausunnossa (M2) todennut, että edellytyksiä henkilön tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon ei ole ollut. Näin ollen mielenterveyslain 10 §:n 2 momentin säännökset huomioon ottaen henkilön pitämisestä tarkkailussa on ollut heti luovuttava ja hänet on ollut poistettava sairaalasta, jos hän on sitä halunnut. Oikeudellisesti tarpeetonta on ollut tehdä päätös (M3), jossa on katsottu, että mielenterveyslain 8 §:n mukaisia edellytyksiä henkilön määräämiselle psykiatriseen sairaalahoitoon hänen tahdostaan riippumatta ei ole ollut.

Hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta päätöksestä (M3), koska se ei sisältänyt sellaista ratkaisua, jonka johdosta henkilöllä olisi ollut asiassa oikeussuojan tarvetta ja johon hän olisi saanut hakea muutosta valittamalla. Hallinto-oikeus poisti päätökseen liitetyn valitusosoituksen.

Mielenterveyslaki 10 § 2 mom
Mielenterveyslaki 24 § 1 mom
Hallinto-oikeuslaki 3 §
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.