Helsingin HAO 18.5.2004 04/0452/3

Verovelvollisuus, Yhteisön yleishyödyllisyys

Rekisteröidyn yhdistyksen sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on ollut tukea henkilö- ja talousresurssein viranomaisia nuorisoon kohdistuvassa huumevalistustyössä. Yhdistys on tehnyt kustannusosakeyhtiön kanssa sopimuksen julkaisemansa lehden kustantamisesta, jonka toimituksellisen aineiston hankkimisesta ja kustantamisesta yhdistys on vastannut. Kustannusosakeyhtiö on suorittanut yhdistykselle kustannusoikeuksista korvausta, joka on verovuonna 2000 ollut yhdistyksen yksi päätulolähteistä.

Yhdistys on tehnyt lisäksi konsultointiosakeyhtiön kanssa sopimuksen, jonka mukaan konsultointiosakeyhtiö asettaa kustannuksellaan yhdistyksen käyttöön toimitusjohtajan, joka toimi myös lehden päätoimittajana. Yhdistys ei ollut maksanut hänelle palkkaa. Sopimuksen mukaan konsultointiosakeyhtiön tehtäviin on kuulunut mm. yhdistyksen pääyhteistyökumppaneiden etsiminen ja sopimusneuvottelut. Konsultointiosakeyhtiö oli oikeutettu provisioon tekemiensä sopimusten nettotuotoista. Erään yhtiön osalta provisio on ollut ensimmäiseltä vuodelta 50 prosenttia ja muilta vuosilta ja muissa sopimuksissa 20 prosenttia. Sopimuksen mukaiset suoritukset on ohjattu suoraan konsultointiosakeyhtiön tilille eivätkä kustannusosakeyhtiön suoritukset käyneet lainkaan yhdistyksen pankkitilillä.

Yhdistyksen toimitusjohtajana toiminut konsultointiosakeyhtiön pääomistaja ei ollut antanut selvitystä yhdistyksen hyväksi tekemästään työmäärästä. Yhdistyksen konsultointiosakeyhtiölle maksamien korvausten määrä on verovuonna ollut noin 40 prosenttia sen varainhankinnan ja yleisavustusten kokonaismäärästä lokakuun loppupuolelle saakka, jolta ajalta verotarkastus on toimitettu. Kun otettiin huomioon yhdistyksen konsultointiosakeyhtiölle maksamien korvausten suuruus verrattuna yhdistyksen varainhankinnan ja yleisavustusten kokonaismäärään ja tilikauden ylijäämään, yhdistyksen konsultointiosakeyhtiölle maksamia korvauksia ei voitu pitää kohtuullisena korvauksena yhdistyksen hyväksi suoritetuista tehtävistä. Yhdistyksen katsottiin jakaneen sen toimintaan osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana. Kun lisäksi yhdistyksen toimintaa ei muutenkaan ollut harjoitettu pääosin vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan perustuvana, yhdistystä ei pidetty yleishyödyllisenä yhteisönä. Verovuosi 2000. Äänestys 2-1.

Tuloverolaki 22 § 1 mom

KHO:n päätös 2.2.2005 taltionumero 224: Ei valituslupaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.