Helsingin HAO 26.3.2004 04/0244/2

Asiakirjajulkisuus, Väestötietojen luovuttaminen, Asianosaisuus

Asianosaisen oikeus saada itseään koskevia tietoja väestötietojärjestelmästä määräytyi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan.

K oli pyytänyt maistraatilta asuinkumppaninsa osoitetietoja ja omia osoitetietojaan voidakseen toimittaa tiedot kirjalliseksi todisteeksi oleskelulupa- asiaan. K toimi asuinkumppaninsa valtakirjan nojalla. Koska väestötietojärjestelmään oli merkitty asuinkumppanin tietoja koskeva väestötietolain 25 §:n 4 momentin mukainen nk. turvakielto, maistraatti oli kieltäytynyt luovuttamasta tietoja. Maistraatti oli lisäksi huomauttanut, etteivät pyydetyt osoitetiedot olleet sanotun lain 25 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla tarpeellisia, koska poliisilla oli turvakiellosta huolimatta tieto Suomessa asuvan henkilön asuinpaikasta.

Hallinto-oikeus totesi, että väestötietolain 27 §:n 3 momentin mukaan asianosaisen oikeudesta saada tieto väestötietojärjestelmästä on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta erikseen laissa säädetään. Henkilön oikeudesta saada itseään koskevia salassa pidettäviä tietoja säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 12 §:ssä ja tietojen antamistavasta 16 §:ssä. Omien tietojen kohdalla ei väestötietolain säännöksillä muun muassa turvakiellosta ja tietojen luovuttamisen yleisistä edellytyksistä ollut merkitystä, vaan asia oli ratkaistava julkisuuslain säännösten nojalla. Koska maistraatin päätös perustui virheelliseen oikeudelliseen harkintaan, oli päätös kumottava ja asia palautettava maistraatille uudelleen käsiteltäväksi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.