Helsingin HAO 11.2.2004 04/0218/7

Oikeusapu, Ulkomaalaisasia, Ratkaisupyyntö, Avustaja, Oikeusavun rajaaminen, Turvapaikka-asia, Turvapaikanhakija

Oikeusaputoimisto oli myöntänyt turvapaikanhakijalle oikeusapua siten, että se kattoi avustajan toimenpiteet enintään kahden tunnin neuvonnan osalta, koska muu oikeusapu oli selvästi tarkoituksetonta verrattuna hakijalle siitä koituvaan hyötyyn.

Hallinto-oikeus totesi, että turvapaikkaa tai muuta oleskelulupaa sekä maasta poistamista koskeva ratkaisu on yksittäisen turvapaikanhakijan kannalta merkittävä. Ulkomaalaisviraston päätöksestä saa valittaa hallinto-oikeudelle. Suomen kieltä taitamattomalle henkilölle saattaa olla kohtuuttoman vaikeaa laatia itse valituskirjelmää ja täytäntöönpanon kieltämistä koskevaa pyyntöä sekä valvoa etuaan hallinto-oikeudessa käytävässä kirjallisessa prosessissa. Näiden tehtävien rajaaminen oikeusavun kattamien avustajan toimenpiteiden ulkopuolelle saattaa siten tosiasiallisesti estää asian saattamisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tähän nähden ei oikeusapua tullut rajata koskemaan vain neuvontaa kahden tunnin osalta.

Hallinto-oikeus poisti avustajan toimenpiteitä koskevan rajoituksen.

Oikeusapulaki 1 §
Oikeusapulaki 5 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.