Helsingin HAO 16.2.2004 04/0072/3

Elinkeinotulo, Arvonalennuspoisto, Osake, Diffuusio, Palautuva arvonalennuspoisto

X Oy on verovuonna 1993 vähentänyt tulostaan A Oy:n osakkeista tehdyn 100 000 000 markan arvonalennuspoiston. X Oy yhtiöitti erään kotimaisen teollisuustoimialansa erilliseksi yhtiöksi Y Oy:ksi, jolle A Oy:n osakkeet siirtyivät 27.12.1995 diffuusiossa. Yhtiöittäminen toteutettiin vuonna 1995 voimassa olleen EVL 52 a §:n (diffuusiosäännös) mukaan. Hallinto-oikeus katsoi, että arvonalennuspoisto ei palautunut Y Oy:n verotuksessa vuonna 1999, koska vuonna 1995 voimassa olleessa EVL 52 a §:ssä ei ollut nimenomaista mainintaa EVL 5a§:ssä tarkoitettujen oikaisuerien palautumisesta diffuusiossa vastaanottavan yhtiön tuloon, ja hylkäsi veroasiamiehen valituksen.

Esittelijän eriävän mielipiteen mukaan arvonalennus palautui Y Oy:n tuloon, koska diffuusiossa ei voida saavuttaa parempia verotuksellisia etuja kuin luovuttajalla oli eikä diffuusiosäännöksellä säännellä muuta kun alin siirtohinta.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 5 a §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 a § (29.12.1988/1248 ja 14.7.1989/661) verrattuna 52 d § (1733/1995)

KHO:n päätös 10.2.2005 taltionumero 275: Ei valituslupaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.