Hämeenlinnan HAO 11.2.2004 04/0079/2

Maankäyttö ja rakentaminen, Poikkeaminen, Rantavyöhyke, Ennen 1.1.1997 vahvistettu yleiskaava, Kaavan käyttäminen rakennusluvan myöntämisen perusteena, Toimivalta, Matkailupalvelujen alue, Majoitusrakennus

Yleiskaavassa, joka oli vahvistettu 19.3.1993, oli tutkittu ja selvitetty järvittäin loma-asutuksen enimmäismäärä ja osoitettu sen jakaantuminen maanomistajakohtaisesti. Kaavakartalla lomarakennusoikeus oli osoitettu rakennettavaksi loma-asuntoalueille (RA). Indeksimerkinnöin oli osoitettu, kuinka monta lomarakennusta kullekin RA-alueelle voidaan sijoittaa. Rakentamattomiksi tarkoitettujen alueiden säilyminen sellaisina oli varmistettu kieltämällä rakennusten rakentaminen rakentamiseen tarkoitettujen alueiden ulkopuolella 150 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Yleiskaavassa oli osoitettu myös matkailupalvelujen alueita (RM). Kaavan RM-alueet olivat yleensä laajoja ja niille oli tarkoitettu rakennettavaksi useita rakennuksia, joiden määrää taikka yksityiskohtaisempaa sijaintia ei kuitenkaan ollut osoitettu kaavassa. Kaava-asiakirjojen mukaan RM-alueet oli tarkoitettu rakennettavaksi vasta yksityiskohtaisen kaavan perusteella.

Yleiskaavan katsottiin täyttävän rakennuslain muuttamisesta annetun lain (1097/1996) voimaantulosäännöksen 2 momentissa asetetut vaatimukset RA-alueiden ja niihin liittyvien rakentamattomiksi tarkoitettujen alueiden osalta. Yleiskaavan RM-alueet eivät siten ole sellainen osa kaavaa, joka olisi tarkoitettu sellaisenaan rakennusluvan myöntämisen perusteeksi. Yleiskaavan RM-alueilla ei siten ole voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa.

Tämän vuoksi ja kun mainittu voimaantulosäännös oli oikeuttanut vain rakennusluvan myöntämiseen tavanomaisen omarantaisen lomarakennuksen rakentamiseen, katsottiin, että maatilamatkailuun käytettävän majoitusrakennuksen rakentamiseen RM-alueelle tarvittiin poikkeus maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentista. Toimivalta poikkeuksen myöntämiseen kuului alueelliselle ympäristökeskukselle.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 2 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 211 §
Rakennuslaki 123 b § 1 mom (1097/1996)
Rakennuslain muuttamisesta 2.12.1996 annetun lain (1097/1996) voimaantulosäännöksen 2 mom

Vrt. saman yleiskaavan alueelle annetut KHO:n ratkaisut:
KHO 23.5.2003 t. 1266 (Lyhyt ratkaisuseloste)
KHO 12.6.2003 t. 1431 (2003:31)

KHO:n päätös 1.9.2004 taltionumero 04/2165. Päätöstä ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.