Vaasan HAO 5.12.2002 02/0410/2

Ympäristölupa - Sikala - Kompostointilaitos - Toimintakokonaisuus - Käsittelymaksu

Ympäristölupaa oli haettu sikalan lannankäsittelytavan muutokselle siten, että osa lietelannasta kompostoitaisiin rumpukompostointilaitoksessa ja osa käsiteltäisiin lietteenä. Aikaisemmin kaikki lietelanta oli kompostoitu.

Alueellinen ympäristökeskus myönsi ympäristöluvan 50 täysikasvuisen emakon ja 881 lihasian yhdistelmäsikalalle sekä lietelannan rumpukompostointilaitokselle. Ympäristökeskus määräsi päätöksensä lupamaksuksi eläinsuojan osalta 5.000 markkaa ja muun ympäristölupa-asian eli kompostointilaitoksen osalta 3.000 markkaa eli yhteensä 8.000 markkaa.

Luvan hakija valitti hallinto-oikeuteen ja vaati maksun alentamista.

Hallinto-oikeus totesi, että ympäristöministeriön päätöksen N:o 245/2000 alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista mukaan ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa toiminnan muuttamistilanteissa peritään taulukon mukainen maksu, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä. Ympäristölupahakemus on alunperin koskenut vain lannankäsittelytavan muutosta. Tähän toiminnan muuttamiseen on tarvittu lupa ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentin nojalla. Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 5 §:n 2 momentin nojalla ympäristölupaa on siten ollut haettava koko toimintaan. Edellä mainitun ympäristöministeriön päätöksen mukaan kysymyksessä olevan eläinsuojan ympäristölupamaksu on näin ollen maksutaulukon mukainen 5.000 markkaa.

Ympäristöministeriön päätöksen mukaan ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n mukaista toimintakokonaisuutta koskevan lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Hallinto-oikeus katsoi, että sikalan ja sen lietesäiliön välittömässä läheisyydessä oleva rumpukompostointilaitos kuuluu sikalan toimintakokonaisuuteen. Tämän vuoksi hallinto-oikeus katsoi, että rumpukompostointilaitoksen lupamaksuna tuli periä 50 prosenttia 3.000 markasta eli 1.500 markkaa. Ympäristölupamaksun suuruudeksi tuli siten yhteensä 6.500 markkaa eli euroiksi muuntokurssilla 5,94573 muutettuna 1.093,20 euroa.

Äänestys (3-1)

Eri mieltä ollut jäsen totesi, että lihasikalan vieressä sijaitsevassa kompostorissa käsitellään osa lannasta. Lannan käsittely on välttämätön osa tuotantotoimintaa eikä ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:ssä tarkoitettua pääasiallista toimintaa palvelevaa toimintaa. Muun muassa tällä perusteella eri mieltä ollut jäsen poisti käsittelymaksun kompostointilaitoksen osalta ja alensi käsittelymaksun 5.000 markkaan eli muuntokurssilla 5,94573 euroiksi muutettuna 840, 95 euroon.

Ympäristönsuojelulaki 28 §
Ympäristönsuojelulaki 105 §
Ympäristönsuojeluasetus 2 §
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 5 § 2 mom
Valtion maksuperustelaki 8 §
Ympäristöministeriön päätös alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista N:o 245/2000 ja päätöksen liitteenä oleva maksutaulukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.