Vaasan HAO 21.11.2002 02/0202/3

Ympäristölupa - Sikala - Hakemuksen muutos - Asian palauttaminen

Sikalatoimintaa koskevan ympäristöluvan hakija oli naapurin luvan kumoamista koskevaan valitukseen antamassaan vastineessa ilmoittanut suostuvansa sikalan siirtämiseen noin 100 metrillä, jos naapuri peruttaa valituksensa ja muut lupaehdot säilyvät ennallaan. Asiakirjoista ilmeni, että hakija oli pannut kunnan ympäristölautakunnassa vireille uuden hakemuksen sikalan paikan muuttamiseksi.

Hallinto-oikeus kumosi ympäristölautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus katsoi hakijan tosiasiallisesti muuttaneen hakemusta sijaintipaikan osalta, joten asiaa ei voitu hallinto-oikeudessa ratkaista alkuperäisen suunnitelman perusteella. Koska muutos ei ollut vähäinen, asia oli käsiteltävä ja ratkaistava ympäristölautakunnassa uutena asiana muutetun suunnitelman perusteella. Hakijan edellytys ympäristölautakunnan myöntämän luvan jäämisestä voimaan ei siten ollut mahdollinen.

Päätökseen annettiin valitusosoitus lupapäätöksen kumoamisen osalta.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.