Vaasan HAO 20.11.2002 02/0200/3

Ympäristölupa - Selvitysmääräys - Osaratkaisu - BAT - Menettelyvirhe - Asian palauttaminen

Teollisuusjätteiden kaatopaikka-asiassa hallinto-oikeus totesi, että ympäristöluvan lupamääräyksissä annetut selvitysmääräykset eivät ympäristönsuojelulain esitöiden mukaan saisi johtaa varsinaiseen osapäätökseen, jolla lykättäisiin luvan myöntämisen edellytysten selvittämistä tai keskeisten lupamääräysten asettamista.

Suoto- ja valumavesien käsittelyä ei voitu määrätä tehtäväksi parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla määrittelemättä hakemuksessa tai päätöksessä mitä tuolla tekniikalla tarkoitetaan ja mitä vaatimuksia ainakin tulisi täyttää. Nyt vaadittavan käsittelyn taso oli jäänyt kokonaan ratkaisematta. Valvontaa koskevissa lupamääräyksissä oli jäänyt määrittämättä muun muassa keskeiset tarkkailtavat suureet viittaamalla vain valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen liitteeseen 3. Koska lupapäätöstä ei voitu pitää lainmukaisena, ympäristökeskuksen ei olisi tullut ratkaista asiaa varaamatta hakijalle tilaisuutta täydentää lupahakemustaan niin, että asiassa olisi voitu antaa lainmukainen lupapäätös. Sen vuoksi lupapäätös kumottiin ja palautettiin ympäristökeskukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Samoin D:00627-00633/02/3605

YmpäristönsuojeluL 35 § 2 mom
YmpäristönsuojeluL 43 §
YmpäristönsuojeluL 55 § 3 mom
YmpäristönsuojeluA 9 §
YmpäristönsuojeluA 10 §
YmpäristönsuojeluA 11 §

Äänestys. Vähemmistöön jäänyt jäsen katsoi hakemuksen puutteelliseksi enemmistöä laajemmalti.

Lainvoimainen
Kts. myös dnro:t 00627-00633/02/3605

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.