Vaasan HAO 27.3.2002 02/0169/1

Holhoustoimi - Vuositilin hyväksyminen - Päätöksen valituskelpoisuus

Maistraatti ei ollut hyväksynyt lapsen omaisuuden hoidosta annettua vuositiliä siltä osin kuin lapsen varoista oli maksettu vuokraa ja lapsen elantomenoja. Maistraatti oli kehottanut päätöksessään lapsen vanhempia palauttamaan lapsen varoista maksetut vuokrat ja elinkustannukset takaisin lapsen tilille.

Hallinto-oikeus katsoi, että asiassa oli kysymys edunvalvojan ja tämän päämiehen välisestä yksityisoikeudellisesta suhteesta. Maistraatin päätöksellä ei siten ollut sitovasti ratkaistu eikä voitukaan ratkaista kysymystä vuositilin hyväksymisestä vaan asia voitiin tältä osin saattaa holhoustoimesta annetun lain 58 §:n mukaisessa järjestyksessä käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Maistraatin päätös ei sisältänyt sellaista ratkaisua, johon hallintolainkäyttölain 5 §:n mukaan voitiin valittamalla hakea muutosta.

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom.

KHO:n päätös 3.5.2004: Ei muutosta päätöksen lopputulokseen.
Ks. KHO:2004:44

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.