Turun HAO 8.11.2002 02/0612/1

Perustuslaki - Kunnallisasia - Viranhaltija - Terveydenhuoltosääntö - Lääkärintarkastukseen määrääminen - Kirjallinen varoitus

Kaupungin terveydenhuoltosäännön mukaan henkilöstöön kuuluva oli velvollinen alistumaan ko. säännöksestä ilmeneviin tarkastuksiin, tutkimuksiin ja muihin toimenpiteisiin. Kaupunginkanslian henkilöstöjohtaja oli terveydenhuoltosäännön nojalla määrännyt ammattikorkeakoulun lehtorin lääkärintarkastukseen ja psykologiseen jatkotutkimukseen tarkoituksena selvittää lehtorin työkyky opetustehtäviin. Lehtorin kieltäydyttyä menemästä jatkotutkimukseen, kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto oli antanut hänelle kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien vastaisesta toiminnasta.

Hallinto-oikeus katsoi, että viranhaltijan määrääminen em. tarkastukseen ja tutkimukseen on puuttumista hänen perustuslaissa säädettyyn henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa. Tällaisen määräyksen antamisen tulee siten perustua laissa säädettyyn perusteeseen. Päätöksiä tehtäessä voimassa olleessa laissa ei ollut säännöksiä, joiden nojalla kunnan viranhaltija voidaan määrätä alistumaan tarkastukseen tai tutkimukseen tilanteessa, jossa työnantaja epäilee viranhaltijan työkykyä muusta kuin työterveyshuoltolaissa säädetystä syystä. Perustuslain säännös huomioon ottaen päätöksiä ei voitu tehdä pelkästään terveydenhuoltosäännön nojalla. Henkilöstöjohtajan päätökset olivat siten lainvastaisia.

Lehtori ei toiminut vastoin virkavelvollisuuksiaan kieltäytyessään alistumasta lakiin perustumattomaan jatkotutkimukseen. Henkilöstöjaoston päätös antaa lehtorille kieltäytymisen johdosta kirjallinen varoitus oli siten lainvastainen.

Suomen perustuslaki 7 § 1 mom
Suomen perustuslaki 7 § 3 mom
Suomen perustuslaki 80 § 1 mom
Suomen perustuslaki 107 §
Työterveyshuoltolaki 1 § 1 mom
Työterveyshuoltolaki 2 §
Kuntalaki 45 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.