Turun HAO 23.10.2002 02/0591/2

Ulkomaalainen, Maasta karkottaminen - Rikokseen syyllistyminen - Ymmärrystä vailla

Ulkomaalaisvirasto oli päättänyt karkottaa Suomessa pysyvällä oleskeluluvalla oleskelevan A:n kotimaahansa Keniaan ja määrätä hänet toistaiseksi maahantulokieltoon.

A oli syyllistynyt vuonna 1996 pahoinpitelyyn ja laittomaan uhkaukseen. Lisäksi hän oli syyllistynyt vuonna 2000 huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana vaarallisen teräaseen hallussapitoon sekä useisiin vahingontekoihin ja haitan tekoon virkamiehelle. Hänet oli tuomittu näistä teoista päiväsakkorangaistuksiin.

Käräjäoikeus oli määrännyt A:n ollessa syytettynä raiskauksesta ja kahdesta raiskauksen yrityksestä hänen mielentilansa tutkittavaksi. Mielentilatutkimuslausunnon mukaan A sairastaa paranoidista skitsofreniaa ja on ollut ymmärrystä vailla syytteenalaisten tekojen aikaan 10.6.2000, 2.7.2000 ja 26.9.2000. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus määräsi päätöksellään 8.2.2001 A:n tahdostaan riippumattomaan psykiatriseen hoitoon. Käräjäoikeus totesi A:n syyllistyneen ymmärrystä vailla olevana raiskauksen yritykseen 10.6.2000 ja 2.7.2000 sekä raiskaukseen 26.9.2000. Käräjäoikeus jätti A:n rangaistukseen tuomitsematta ja määräsi hänet passitettavaksi mielisairaalaan hoitoon. A on tuosta alkaen ollut keskeytyksettä hoidettavana mielisairaalassa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on 8.7.2002 vahvistanut A:n tahdosta riippumattoman hoidon lopettamista koskevan päätöksen. A siirtyi 16.9.2002 suljetulta osastolta hoidettavaksi avo-osastolle.

Hallinto-oikeus totesi, että A on syyllistynyt useisiin rikoksiin, joista hänet on tuomittu rangaistukseen. Tämä seikka puoltaa hänen karkottamistaan. Toisaalta A:n näidenkin tekojen tuomittavuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että A sairastaa paranoidista skitsofreniaa ja hänen on todettu kesän ja alkusyksyn 2000 aikana, jolloin hän on syyllistynyt raiskaukseen ja kahteen raiskauksen yritykseen, olleen ymmärrystä vailla. Kun lisäksi otetaan huomioon, että A on helmikuusta 2001 lähtien ollut ja oli yhä hallinto-oikeuden tehdessä päätöstään lokakuussa 2002 mielisairaalahoidon tarpeessa, karkottamista vastaan olevia seikkoja on pidettävä karkottamista puoltavia seikkoja painavampina. Ulkomaalaisviraston päätös loukkaa A:n oikeutta. Näin ollen Ulkomaalaisvirasto ei ole voinut määrätä A:ta karkotettavaksi kotimaahansa Keniaan.

Ulkomaalaislaki 1 § 4 mom
Ulkomaalaislaki 40 § 1 mom 3 kohta
Ulkomaalaislaki 41 § 1 mom
Ulkomaalaislaki 43 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.