Turun HAO 19.3.2002 02/0155/1

Ranta-asemakaava - Kaavamääräykset - Suojelumääräykset - Veneily

Ranta-asemakaava-alueen tilaan kuuluva saari oli kaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityispiirteitä (M/s). Kaavamääräyksen mukaan saari on tarkoitus rauhoittaa veneilijöiltä. Kaavaselostuksen mukaan maanomistaja oli halunnut saarelle mainitun merkinnän, mutta rauhoituksen ulkopuolelle jää saaren omistajan oma käyttö. Alueelle oli jo rakennettu omistajan oma laituri.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että kaavamääräyksen perusteeksi ei ollut esitetty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen suojeluun liittyviä maankäytöllisiä syitä. Kaava oli siten saaren osalta lainvastainen. Hallinto-oikeus kumosi valtuuston kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen siltä osin kuin päätös koski saarta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 57 § 2 mom ja 73 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 73 §

KHO:n päätös 18.2.2004 taltionumero 341.
Valitukset KHO:lle eivät koskeneet ratkaisuselosteessa mainittua asiaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.