Kuopion HAO 11.11.2002 02/0560/1

Kunnallisvalitus - Oikaisuvaatimus - Virkavaali

Oikeuskysymyksenä asiassa oli se, oliko päätökseen haettava muutosta vielä oikaisuvaatimuksin, kun virkavaalipäätös oli oikaisuvaatimuksen johdosta kumottu menettelyvirheen perusteella ja sitten suoritettu uusi vaali.

Sivistyslautakunta oli valinnut äänestyksen jälkeen luokanopettajan virkaan NN:n ja 1. varasijalle BB:n. Äänten mentyä tasan 3-3 oli päätökseksi katsottu se mielipide, johon puheenjohtaja oli yhtynyt. Kuntalainen CC teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen, koska äänestyksessä oli menetelty virheellisesti, sillä lain mukaan virkavaali tulee ratkaista arvalla äänten mennessä tasan.

Lautakunta oli todennut oikaisuvaatimuksen aiheelliseksi, kumonnut aikaisemman päätöksensä ja päättänyt käsitellä asian uudelleen. Lautakunta suoritti kyseisen virkavaalin eri päätöksellä uudelleen ja valitsi äänin 5-4 virkaan BB:n ja 1. varasijalle NN:n.

NN oli hakenut lautakunnalta oikaisua viimeksi mainittuun päätökseen. Hän oli vaatinut päätöksen kumoamista, koska hänet on ansioituneimpana hakijana sivuutettu vähemmän ansioituneen hakijan tultua valituksi. Lautakunta oli kokouksessaan todennut, että asian johdosta on jo kertaalleen tehty oikaisuvaatimus, joten näin ollen seuraava muutoksenhakuporras on kunnallisvalitus ja hallinto-oikeus. NN oli toiminut hänelle toimitetun oikaisuvaatimusosoituksen mukaisesti annetun määräajan puitteissa. Lautakunta oli päättänyt siirtää asian hallintomenettelylain 8 §:n perusteella hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus ei tutkinut NN:n oikaisuvaatimuskirjelmää valituksena, vaan palautti asian lautakunnalle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. Kun virkavaali oli suoritettu kokonaan uudestaan, päätökseen on haettava ensin muutosta oikaisuvaatimuksin eikä NN:n oikaisuvaatimusta olisi tullut siirtää valituksena hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Kuntalaki 89 §
Kuntalaki 90 §

KHO:n päätös 22.5.2003 taltionumero 1231. Päätös kumottiin siltä osin kuin hallinto-oikeus oli jättänyt tutkimatta NN:n oikaisuvaatimuskirjelmän valituksena.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.