Kuopion HAO 4.11.2002 02/0545/1

Perintö- ja lahjavero - Veronkorotus

Tuliko verovelvolliselle määrätä veronkorotus sen johdosta, että hän ei ollut toimittanut vaadittua selvitystä kiinteistön arvosta perintöveron määräämistä varten?

Verovirasto oli määrännyt verovelvolliselle 10 000 markan veronkorotuksen sen johdosta, että verovelvollinen ei ollut toimittanut veroviranomaiselle sen pyytämää selvitystä. Verotuksen oikaisulautakunta poisti määrätyn veronkorotuksen. Veroasiamies valitti oikaisulautakunnan päätöksestä ja katsoi, että verovelvolliselle on määrättävä pesää koskevan asiakirjan antamisen laiminlyönnistä veronkorotusta 1 000 markkaa.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa oli todettu mm. seuraavaa:

Verovirasto on kirjeellään kehottanut verovelvollista viitaten perintö- ja lahjaverolain 32 §:n ja 36 §:n säännöksiin toimittamaan verovirastolle metsätaloussuunnitelman sekä kiinteistönvälittäjän tai muun vastaavan lausunnon perukirjassa mainittujen kiinteistöjen arvosta. Vaadittuja asiakirjoja ei määräaikaan mennessä toimitettu.

Kirjeessä tarkoitettuja asiakirjoja on pyydetty pesään kuuluvan tietyn omaisuuden arvon määräämiseksi. Kyseisten asiakirjojen toimittamisesta ei ole säädetty perintö- ja lahjaverolaissa eivätkä ne ole myöskään sellaisia pesän tilan selville saamiseksi tarpeellisia asiakirjoja, joita tarkoitetaan verohallituksen päätöksessä 20.6.1994/539. Veronkorotusta ei ole siten määrättävä, vaikka pyydettyjä asiakirjoja ei ole toimitettu.

Perintö- ja lahjaverolaki 32 §
Perintö- ja lahjaverolaki 36 §
Verohallituksen päätös 20.6.1994/539

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.